fbpx
Resim: Elelicht

Pavlus ve beraberindekiler Galatya’dan ayrılıp Misya sınırlarına geldiklerinde, Bitinya¹ bölgesine geçmek amacındaydılar. Ama İsa’nın Ruh’u onları bırakmadı. “Misya sınırına geldiklerinde Bitinya bölgesine geçmek istediler. Ama İsa’nın Ruhu onlara izin vermedi.” ² Misya’yı geçerek Troas’a indiler. Misya, Anadolu’nun kuzeybatısında, Çanakkale’nin Anadolu’da kalan bölümünü kapsıyordu. Bölge Lidya, Pers ve Bergama egemenliği altında kaldıktan sonra, İ.Ö. 29 yılında Roma’nın Asya eyaletine bağlanmıştı. Kutsal Ruh onların Bitinya’ya geçme isteğine izin vermediğinden Ege Denizi’nin kıyısındaki Troas liman kentine geçtiler. Troas, bugün Çanakkale’nin Ezine ilçesinin 15 km. batısında, “Kestanbol” kaplıcaları yakınındadır. Kent Makedonya’ya ulaşımda kullanılmak üzere “Antigonos” tarafından İ.Ö. 310 yılında kurulmuştu. İlk adı “Antigoneia” idi. Sonradan Büyük İskender’in anısına “Alexandria” adını aldı. Troas Kenti’ne vardıkları gece, Pavlus bir görüm gördü. Bir Makedonyalı karşısına dikilmiş ona yalvarıyordu: “Makedonya’ya gel, bize yardım et!”³ Bu görüm, elçileri denizin karşısına götürecek işaretti. Troas’tan gemiye binip geriye baktıklarında, Anadolu topraklarının yavaş yavaş silindiğini gördüler.


 

  1. Bitinya, İzmir, Adapazarı ve İznik’i içeren bölge.
  2. Kutsal Kitap, Elçilerin İşleri 16:7
  3. Kutsal Kitap, Elçilerin İşleri 16:9

Anadolu’da Hristiyanlık

Yazar bu kitabın bölümlerini kullanma izni verdi. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek isterseniz, lütfen kopyanızı buradan satın alınız.