fbpx

Resim: Guillaume Bourdages

Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı’yla birlikteydive Söz Tanrı’ydı. Başlangıçta O, Tanrı’yla birlikteydi.  —Yuhanna 1:1–2

İsa’nın ayetlerdeki kimliği:
1–3: İsa, bu dünyanın ve insanların yaratılmasını, benim bu dünyaya gelmemi ve yenilenmemi sağlayandır. Umudumu, büyümemi ve imanda ilerlememi sağlayacak olan İsa Mesih’e bağlıyor muyum?

4, 5, 9, 10: İsa Mesih karanlıkta yaşayanları yaşama çağırmak için gelmiştir. Ben gerçek yaşam olan İsa’yla, O’nun ışığında yaşıyor muyum? O’nun ışığında kaldığım sürece, yüreğimin derinliklerindeki karanlık açığa çıkacaktır. Kral İsa’nın yönetimine sadık yaşamak ve daima ışıkta yürümek için dua ediyor muyum?

14–17: Tapınakta Tanrı’nın görkemine tanık olan İsrailliler, Tanrı’nın halkıyla birlikte oluşunu şimdi Mesih İsa’da görecektir. Lütuf ve gerçek olarak gelen İsa’nın bu yıl boyunca da hayatım, ailem ve topluluğumda olup daima Tanrı’nın görkeminde yaşamamı sağlaması için dua ediyor muyum?

Bana hangi öğütler verilmektedir?
6–8: Vaftizci Yahya ışık olan İsa’ya tanıklık ettiği gibi, ben de karanlıkta yaşayanlara ışık olan İsa’ya tanıklık etmeliyim. İsa’yı başkalarına tanıtacak şekilde yaşıyor muyum? Böyle bir yaşam sürmek için neler yapmalıyım?

11–13: Tanrı’nın çocuğu olma hakkına sahip olduğum için Rab’le övünüyor muyum?

 

Yuhanna 1:1–18
1 Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı’yla birlikteydive Söz Tanrı’ydı. 2 Başlangıçta O, Tanrı’yla birlikteydi. 3 Her şey O’nun aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey O’nsuz olmadı. 4 Yaşam O’ndaydı ve yaşam insanların ışığıydı. 5 Işık karanlıkta parlar. Karanlık onu alt edemedi.

6 Tanrı’nın gönderdiği Yahya adlı bir adam ortaya çıktı. 7 Tanıklık amacıyla, ışığa tanıklık etsin ve herkes onun aracılığıyla iman etsin diye geldi. 8 Kendisi ışık değildi, ama ışığa tanıklık etmeye geldi. 9 Dünyaya gelen, her insanı aydınlatan gerçek ışık vardı. 10 O, dünyadaydı, dünya O’nun aracılığıyla var oldu, ama dünya O’nu tanımadı. 11 Kendi yurduna geldi, ama kendi halkı O’nu kabul etmedi. 12 Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı’nın çocukları olma hakkını verdi. 13 Onlar ne kandan, ne beden ne de insan isteğinden doğdular; tersine, Tanrı’dan doğdular.

14 Söz, insanolup aramızda yaşadı. O’nun yüceliğini –Baba’dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul’un yüceliğini– gördük. 15 Yahya O’na tanıklık etti. Yüksek sesle şöyle dedi: “ ‘Benden sonra gelen benden üstündür. Çünkü O benden önce vardı’ diye sözünü ettiğim kişi budur.”

16 Nitekim hepimiz O’nun doluluğundan lütuf üzerine lütuf aldık. 17 Kutsal Yasa Musa aracılığıyla verildi, ama lütuf ve gerçek İsa Mesih aracılığıyla geldi. 18 Tanrı’yı hiçbir zaman hiç kimse görmedi. Baba’nın bağrında bulunan ve Tanrı olan biricik Oğul O’nu tanıttı.

• Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
• Bana hangi öğütler verilmektedir?