fbpx

Joel Filipe

İçinizde tuz olsun ve birbirinizle barış içinde yaşayın.

Markos 9:50

İsa izleyicilerine, “Yeryüzünün tuzu sizsiniz” (Matta 5:13) demişti. İsa onlara Kendi halkının yeryüzünde ne kadar yararlı ve gerekli olabileceğini öğretiyordu. Bu ancak tuzluluğumuzu kaybetmediğimiz sürece mümkündür.

Bildiğimiz kadarıyla tuzun 1.400’den fazla kullanım amacı vardır. Yiyeceklerimizi tatlandırmak, buzları eritmek, yiyecek ve etleri korumak, suyu yumuşatmak için ve tıpta da antiseptik olarak kullanılır. Bunlar, tuzun birçok kullanım biçiminden sadece birkaç tanesidir.

Sözünüz tuzla terbiye edilmiş gibi her zaman lütufla dolu olsun. Böylece herkese nasıl karşılık vermek gerektiğini bileceksiniz.

Koloseliler 4:6

Eski Antlaşma’da Yahudiler, Tanrı’ya kurban olarak sundukları tüm etleri tuzla tatlandırırdı.

Bütün sunulara tuz katacaksınız.

Levililer 2:13.

Konuşmalarımızda doğru miktarda tuz kullanmak onları başkaları için daha kabul edilir kılar.

Ben acaba ne kadar tuzluyum? Müjde’ye karşı çıkanların buzdan yüreklerini eritecek kadar tuzum var mı? Tanrı Sözü üzerinde konuşmak isteyen komşumu yumuşatacak kadar tuzum var mı? Kendi hayatımı yıkımdan korumak ve aynı zamanda imanı çocuklarıma ve başkalarına etkin bir şekilde aktaracak kadar tuzum var mı? İblis’in hayatıma sokmaya çalıştığı o kötü enfeksiyonu temizleyecek kadar tuzum var mı? Ne kadar tuzluyum?

Yeryüzünün tuzu sizsiniz.

Matta 5:13

Tuzlu olmak zorlu bir iştir. Gözlerimizi azalan tuzumuzu yenileyen Rab’be dikelim. Ancak o zaman etrafımızdakiler üzerinde yeterli etkimiz olacaktır

Hayatınızın ruhsal tuzunu kaybetmesine izin vermeyin!