fbpx

Resim: Alexandra_Koch
Video: Yuhanna 15:18-27

İsa’nın ayetlerdeki kimliğı:
18,20,23,25: Dünya benden önce İsa’dan nefret etmiştir. Dünyanın verdiği sıkıntı içinde miyim? İsa’yı düşünmeliyim. Uğradığım zulüm İsa’nınkinden büyük değildir (20).

Bana hangi öğütler verilmektedir?
18-20: Dünya, İsa’dan nefret ettiği gibi (18), imanlılardan da nefret eder. Dünyaya ait olmadığım için zulüm görürüm. Bugünlerde benden nefret edenler var mı? Bunun nedeni Rab’le olan ilişkim mi? Zaferli olan İsa gibi zaferli olduğumu unutmamalıyım.

20: Dünyada yaşayıp da Müjde’yi kabul edenler de vardır. Müjde’yi umutla yayıyor muyum?

21: Dünyanın öğrencilerden nefret etmesinin nedeni, İsa’yı gönderen Tanrı’yı tanımamasıdır. Tanrı ve Kutsal Kitap hakkında yeterince bilgim var mı? Benim bilgisizliğimden dolayı gerçek imanlıların zulüm görmesi mümkün mü?

22,24: Dünyanın İsa’dan nefret etmesinin başka bir nedeni ise, İsa’nın onları azarlamasıdır. Kişiyi günahından dolayı azarlamayan ve ona gerçeği öğretmeyen Mesih öğrencisi, iyi bir haberci değildir. Ben günahlarımdan dolayı azarlanmayı kabul ediyor muyum? Günahlarımı itiraf etmeden kolay yolu arıyor muyum? Yanıtım ‘Evet’ ise, İsa’dan nefret edenlerden biri olabilirim. Müjde’yi nasıl paylaşıyorum? İnsanların günahlarını itiraf etmeleri gerektiğini vurguluyor muyum?

25: Mesih dünya tarafından nefret edildiği gibi, imanlılardan da neden olmaksızın nefret edenler olabilir (Bkz. Matta 5:11.12; 1 Petrus 4:12-19). Böyle bir durumla karşılaştığımda nasıl tepki veriyorum?

26,27: Kutsal Ruh’un ve imanlıların tanıklığı dünyaya ait olanları değiştirebilir. Benim de Kutsal Ruh’un işleyişi ve Müjde’nin duyurulması sonucunda Rab’be geldiğimi unutmamalıyım. Bugün kiminle Müjde’yi paylaşabilirim?

Yuhanna 15:18-27
18 “Dünya sizden nefret ederse, sizden önce benden nefret etmiş olduğunu bilin. 19 Dünyadan olsaydınız, dünya kendisine ait olanı severdi. Ne var ki, dünyanın değilsiniz; ben sizi dünyadan seçtim. Bunun için dünya sizden nefret ediyor. 20 Size söylediğim sözü hatırlayın: ‘Köle efendisinden üstün değildir.’ Bana zulmettilerse, size de zulmedecekler. Benim sözüme uydularsa, sizinkine de uyacaklar. 21 Bütün bunları size benim adımdan ötürü yapacaklar. Çünkü beni göndereni tanımıyorlar. 22 Eğer gelmemiş ve onlara söylememiş olsaydım, günahları olmazdı; ama şimdi günahları için özürleri yoktur. 23 Benden nefret eden, Babam’dan da nefret eder. 24 Başka hiç kimsenin yapmadığı işleri onların arasında yapmamış olsaydım, günahları olmazdı. Şimdiyse yaptıklarımı gördükleri halde hem benden hem de Babam’dan nefret ettiler. 25 Bu, yasalarında yazılı, ‘Yok yere benden nefret ettiler’ sözü yerine gelsin diye oldu.

26 “Baba’dan size göndereceğim Yardımcı, yani Baba’dan çıkan Gerçeğin Ruhu geldiği zaman, bana tanıklık edecek. 27 Siz de tanıklık edeceksiniz. Çünkü başlangıçtan beri benimle birliktesiniz.


  • Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
  • Bana hangi öğütler verilmektedir?