fbpx

Resim: BillStipp

Kutsal Kitap’tan Okunacak Bölüm: Matta 23:29–39

Bunun için fırsatımız varken herkese, özellikle iman ailesinin üyelerine iyilik yapalım.Galatyalılar 6:10

Fırsatlar vardır. Gelirler ve giderler. Fırsatlar bize yapılması gereken şeyi yapmamız için bir şans sunarlar.

Tanrı, İsrail oğullarına birçok peygamber göndermişti. Tövbe edip Kendisine dönmeleri için onlara birçok fırsatlar vermişti. Tövbe etmeyi reddettiklerinde bu fırsatı da kaçırdılar. Tanrı onları fırsatı değerlendirmeye zorlamadı. Bir seçimleri vardı ve fırsatı göz ardı etmeyi seçtiler.

Günümüzde Tanrı’nın kilisesine bakın. İnanlının içinde Kutsal Ruh yaşar. O zaman neden birçok kilisede gerileme ve dünyasallığa yatkınlık var? Bir sonraki nesle Kutsal Kitap ilkeleri yeterince anlatılmadı mı? Tanrı Sözü’nü hayatımızda uygulama ve öğretme fırsatı önümüzde durmaktadır.

Tanrı’nın yolumuza çıkarttığı fırsatları çok geç olmadan yakalamalıyız. “Keşke” sözünü duymuşsunuzdur. Bu söz belki de kaçmış bir fırsat için söylenmiştir. Kilisemizi ziyaret eden bir vaiz, fırsatı altın saat olarak tanımladı. Tanrı’nın bize gönderdiği fırsatlar bizi beklemez. Tıpta, acil bir duruma acil müdahale şarttır. Zaman kimseyi beklemez. Siz önünüze çıkan fırsatları görüp onlardan yararlanma konusunda hızlı davranıyor musunuz?

Hizmet konusunda fazla bir fırsatınız olmadığını mı düşünüyorsunuz? Bulunduğunuz yerde iyilik yapma fırsatlarının fazla olmadığını düşünüyorsanız daha iyi bakın. Kardeşlerin ve içinde bulunduğumuz toplumun ihtiyaçlarını karşılamanın birçok küçük yolu vardır. Birisine yardım edin, teşvik edin, gittiğiniz her yerde bir mesajcı olun ve kilise hayatında katılımcı olun. Bugün Tanrı’nın size gönderdiği fırsatları hızla kapın.


Fırsatlardan ancak şimdi yararlanılabilir.