fbpx

Filipililer 2:5-11 “Mesih İsa’daki düşünce sizde de olsun. Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde, Tanrı’ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Ama kul özünü alıp insan benzeyişinde doğarak ululuğunu bir yana bıraktı. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı. Bunun için de Tanrı O’nu pek çok yükseltti ve O’na her adın üstünde olan adı bağışladı. Öyle ki, İsa’nın adı anıldığında gökteki, yerdeki ve yer altındakilerin hepsi diz çöksün ve her dil, Baba Tanrı’nın yüceltilmesi için İsa Mesih’in Rab olduğunu açıkça söylesin.”

Şeytan’ın ilk adı neydi? Sabah Yıldızı. Şeytan’ın görevi neydi? Yaradılışın tapınışını Tanrı’ya iletmek. Peki, Şeytan bu konumundan nasıl düştü? Neden günah işlemiş sayıldı? Şeytan Tanrı’ya karşı isyan etti.

Yeşaya 14’te iki ayet Şeytan’ın aklından geçenleri bize açıkça gösteriyor:

Yeşaya 14:13-14 “İçinden, “Göklere çıkacağım” dedin, ‘Tahtımı Tanrı’nın yıldızlarından daha yükseğe koyacağım; İlahların toplandığı dağda, Safon’un doruğunda oturacağım. Bulutların üstüne çıkacak, Kendimi Yüceler Yücesi’yle eşit kılacağım.’”

Şeytan, Tanrı’nın yarattığı evrenin en üstüne çıkmak istiyordu. Tahtımı Tanrı’nın yıldızlarından daha yükseğe koyacağım; İlahların toplandığı dağda, Safon’un doruğunda oturacağım. Bulutların üstüne çıkacak, Kendimi Yüceler Yücesi’yle eşit kılacağım.

Şeytan’ın bu sözlerinden sonra ne oldu?

Yeşaya 14:15 “Ancak ölüler diyarına, Ölüm çukurunun dibine İndirilmiş bulunuyorsun.”

Ölüm çukurunun dibine İndirilmiş olan! Şeytan… İşte Şeytan’ın kaderi buydu.İşte, bu ayetler en yüce örneğimizin kim olduğunu gösteriyor. Rab İsa Mesih, göklerdeki en yüksek makamından yeryüzüne indi. Yeryüzünde çarmıhta ölüme kadar gitti. Bu ayetler, Mesih’in hem yeryüzüne inip alçaltılışını anlatıyor, Hem de yüceltilişini anlatıyor. Mesih göklerdeki tahtından yeryüzüne inip, Kendisini alçalttı.

Bundan sonra tekrar göklerdeki tahtına çıkarılarak yüceltildi. Artık her diz O’nun önünde çökecek.

Şeytan, “Ben yukarı, yukarı, en yukarı çıkacağım” dedi. Tanrı, “Ben seni cehenneme atacağım” diye karşılık verdi. İsa Mesih ise, “ Ben aşağı inip çarmıha gideceğim” dedi.  Baba Tanrı, “O’na her adın üstünde olan adı bağışlayacağım” diye karşılık verdi. Evet, bu ayetler Mesih’in geçmişini ve geleceğini özetliyor. Bu ayetlerde, Tanrı’nın insanı kurtarma planını görüyoruz.

İlk Hıristiyanlık

İlk Hıristiyanlık tarihine baktığımızda, bu ayetlerin önemini daha iyi anlıyoruz. Pavlus burada, Yeruşalim’de yaşamış ve ölmüş Nasıralı bir adamdan bahsediyor. Bu adamla ilgili ilginç iddialarda bulunuyor. Pavlus bu sözleri bize kabul ettirmek için yazmıyor.İlk Hıristiyanlar Mesih’in yaptıklarını zaten kabul ediyorlardı. Pavlus, o zamanın Hıristiyanları’nın zaten bildiği ve kabul ettiği şeylerden bahsediyor. Bu sözlerin, 1970’ler de yaşayan bir adamla ilgili söylendiğini farz edin. Uydurma olduğunu, inanılması imkansız bir şey olduğunu bilirdik. Ama Pavlus zamanındaki Hıristiyanlar Mesih’le ilgili gerçeklerden haberdardı.O zamanın Hıristiyanları Mesih’in yaptıklarını biliyorlardı.Pavlus’un söyledikleri onlara hiç yabancı gelmiyordu.İşte bu nedenle, Pavlus’un sözleri sorgulanmayacak gerçeklerdi.Pavlus bu sözleri İsa’nın ölümünden otuz yıl kadar sonra yazıyor.Otuz sene sonra bile Hıristiyanlar bu gerçeğin farkındalar.

Bu ayetler Mesih’in gerçekten de insan olup aramızda yaşamış olduğunu gösteriyor. Ayrıca, aramızda yaşayan Mesih’in Tanrı özüne sahip olduğunu gösteriyor.

İlk Hıristiyanlar Mesih hakkında ne düşünüyorlardı?

Pavlus bu sorunun cevabını Filipililer 2:5-11’de veriyor.

İnanç Açıklamamızı ezberleyen var mı aranızda?  İnanç Açıklamamızın en önemli kısımları bu ayetlerde açıklanıyor. Bu ayetler; Mesih’in tanrısallığını, Mesih’in daha önceden var olduğunu, Baba Tanrı’yla eşit olduğunu, beden alıp insan olduğunu, Kendi isteğiyle çarmıhta öldüğünü, sonunda kötülüğe karşı galibiyetinin kesinliği ve krallığının sonsuzluğunu açıklıyor.

Bazı eleştirmenler bu öğretilerin sonradan Hıristiyanlığa eklendiğini iddia ediyor. İ.S. 300’lerden sonra bu doktrinlerin Hıristiyanlığa girdiğini söylüyorlar. Ama bu ayetlerde tam tersini görüyoruz.

Hıristiyanlar, bu ayetlerde anlatılan Mesih’e iman ediyorlar.Biz, sonradan masa başında oluşturulmuş bir fikre iman etmiyoruz.Bizler yaşayan Mesih’e iman ediyoruz.Evet, geçmişte ve günümüzde birçok Mesih’in yaptıklarını yorumlamaya çalışmıştır.Fakat bu ayetlerdeki gerçekler çok açıktır ve sonradan ortaya çıkmamışlardır.Bu ayetlerde Rab’bimiz İsa Mesih’le ilgili bazı açıklamalar bulunuyor.Bu açıklamalara biraz daha ayrıntılı bakacağız.

Bir dağcı dağa tırmanmadan önce manzarayı çok iyi göremez. Ama tırmandıkça manzara çok daha açık görünür. Dağın doruğuna ulaştığında tüm manzarayı bir bütün olarak görür. Pavlus da bu ayetlerde bize geniş bir manzara gösteriyor. Evet, şimdi bu ayetlere bakarken Mesih’in karakterini inceleyeceğiz. Bir dağcının manzarayı keşfetmesi gibi Mesih’in özelliklerini keşfedeceğiz.

Tırmanmaya hazırız, değil mi?

1) İsa’nın beden almadan önceki yüceliği, 2) Mesih’in alçaltılması, 3) Mesih’in görkemi,

İsa’nın Beden Almadan Önceki Yüceliği

Flp.2: 6 Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde, Tanrı’ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı.

Bu ayetler göre, İsa Mesih beden almadan önce de vardı. Pavlus, İsa’nın beden almadan önce Tanrı olduğunu, Tanrı’ya eşit olduğunu söylüyor.‘Tanrı fiziksel bir şekle sahiptir’ demiyorum. Yani, İsa Mesih Tanrı’nın tüm sıfatlarını taşıyordu. Tanrı her şeyi biliyor mu? İsa Mesih de biliyor. Tanrı’nın her şeye gücü yetiyor mu? İsa Mesih’in de yetiyor.

Tanrı, Yaratıcı, Kurtarıcı, Gerçek, Yol, Gerçek, Yaşam Geçmiş, Şimdi ve Gelecek mi?

İsa Mesih de bu sıfatlara sahip.“Tanrı özüne sahip olduğu halde” ifadesi, İsa’nın Tanrılığına işaret eder.

Pavlus’un bu sözleri bize Yuhanna’nın sözlerini hatırlatıyor:

Yuhanna 1:1-4  “Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı’yla birlikteydi ve Söz Tanrı’ydı. Başlangıçta O, Tanrı’yla birlikteydi. Her şey O’nun aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey O’nsuz olmadı. Yaşam O’ndaydı ve yaşam insanların ışığıydı.

Ayrıca İsa, Yuhanna 17’de şöyle dua ediyor:

Yuhanna 17:5 “Baba, dünya var olmadan önce ben senin yanındayken sahip olduğum yücelikle şimdi beni yanında yücelt.”

Tanrı olmasına rağmen Kendisini alçaltmıştı… İşte O’nun görkemini böyle anlıyoruz.

Mesih’in Alçaltılması

Flp.2: 7-8 Ama kul özünü alıp insan benzeyişinde doğarak ululuğunu bir yana bıraktı*. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı.

Bu ayetlerdeki ikinci nokta ise İsa Mesih’in alçaltılması konusudur. Mesih, bütün insanların, bütün meleklerin üzerindeydi. Yine de kendisini her ikisinin de altında alçalttı.

Bunu yapmasının sebebi neydi?

İnsanlara olan sevgisi ve Göksel Babasına olan itaat etme arzusuydu. Pavlus da bir sürü işkenceden geçmişti. Dövülme, kırbaçlanma, taşlanma… Vs. Ama bütün bunlara rağmen İsa’nın çektiği acıları çekmemişti. Pavlus Roma vatandaşı olduğunda çarmıha gerilemezdi. Bizi kurtarmak için, İsa’nın gitmeyeceği derinlik kalmamıştı. Acaba melekler İsa’nın nerede ve nasıl doğacağını biliyorlar mıydı? Zannetmiyorum, çünkü melekler Tanrı gibi her şeyi bilmezler. Melekler İsa’nın kral olarak doğacağını biliyorlardı ama… Kesinlikle nerede ve nasıl doğacağını merak etmişlerdir. Melekler, kurtuluş planının her yönünü anlamasalar da anlama özlem indedirler.

 1 Petrus 1:12 “Melekler bu gerçekleri yakından görmeye büyük özlem duyarlar.”

Mesih doğmadan önce melekler O’nun doğacağını biliyorlardı. Herhalde melekler meraktan çatlamışlardır. Belki de aralarında tahminler bile yürütmüş olabilirler. Acaba Mesih, İsrail’e kocaman bir ışık kütlesi gibi mi görünecekti? Acaba Sezar’ın yaptığı gibi Yeruşalim’e büyük bir orduyla mı girecekti? Acaba Platon ve Sokrates’in felsefelerini ortadan kaldıracak bir Yunan filozofu olarak mı gelecekti?

Hiçbirisi olmadı!!!Ne göz kamaştırıcı bir ışıkla, ne de bir kral olarak bir orduyla geldi.Tüm görkeminden soyunup, krallık tacını ve tahtını bırakarak geldi.Roma İmparatorluğu’nun doğusundaki bir şehir olan Yeruşalim’de dünyaya geldi.Bir bebek olarak, ahırda doğdu…Çobanlar Beytlehem tepelerinde, meleklerin hayranlık ve şaşkınlık içinde söyledikleri ilahileri  işitebiliyorlardı.

Mesih’in Görkemi

Flp.2: 9 Bunun için de Tanrı O’nu pek çok yükseltti ve O’na her adın üstünde olan adı bağışladı. Flp.2: 10-11 Öyle ki, İsa’nın adı anıldığında gökteki, yerdeki ve yer altındakilerin hepsi diz çöksün ve her dil, Baba Tanrı’nın yüceltilmesi için İsa Mesih’in Rab olduğunu açıkça söylesin.

Bu ayetlerde gördüğümüz diğer konu da, Mesih’in göklerdeki tahtıdır.

Matta 23:12 “Kendini yücelten alçaltılacak, kendini alçaltan yüceltilecektir.”                                        İsa aynı konuyu dört kez tekrar ediyor: Matta 18:4; 23:12; Luka 14:11; 18:14

İsa sadece bu sözleri söylemekle kalmıyor, alçakgönüllülüğü yaşamına uyguluyor. Kendinizi yüceltirsen alçaltılacaksınız, ama kendini alçaltırsanız yüceltileceksin. Tanrı kendisini yücelteni alçaltacak, kendisini alçaltanı ise yüceltecek.

Mesih İsa’da ki düşünce sizde de olsun. Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde, Tanrı’ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Ama kul özünü alıp insan benzeyişin de doğarak ululuğunu bir yana bıraktı. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı. Bunun için de Tanrı O’nu pek çok yükseltti ve O’na her adın üstünde olan adı bağışladı. Öyle ki, İsa’nın adı anıldığında gökteki, yerdeki ve yer altındakilerin hepsi diz çöksün ve her dil, Baba Tanrı’nın yüceltilmesi için İsa Mesih’in Rab olduğunu açıkça söylesin.

Mesih görkemini düşünmeden Kendisini alçalttı. İşte bunun için Tanrı O’nu yükseltti…Evet, Mesih Kendisini alçalttı, yeryüzün de yaşadı, çarmıha gerildi ve ölümden dirildi.İşte bu şekilde krallığını kurmuş oldu. Artık sonsuzlara dek egemenlik sürecek… Bir gün “Son Yargı Günü” olacak. Rab’bimiz İsa Mesih’in önünde her yaradılış yargılanacak.   Son yargı gününde hepimiz, çürümez bedenlerle diriltileceğiz. Bizler de O’nu yüzyüze göreceğiz ve O’nun görkemi önünde diz çökeceğiz. O’nun huzuruna Sevgi ve saygıyla mı çıkacağız? Yoksa,

Bir meleğin zorlamasıyla diz çökeltilerek homurdana homurdana isteksiz bir şekilde mi O’nun huzuruna çıkacağız? Gerçek Hıristiyan Kurtarıcısı’nın karşısına sevinçle çıkar. Hıristiyan olan herkes homurdanacak ama herkes O’nun huzurunda diz çökecek… İsa’nın şu sözlerini aklımızdan çıkarmayalım:

Matta 11:28 “Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben size rahat veririm.”

Rab İsa Mesih sizi seviyor. Sizin için yaşamını vererek Kurtarıcınız oldu. Bugün O’nun lutfu halâ devam ediyor.  Bugün O’nun lutfunu hissettiğinizde yüreklerinizi katılaştırmayın. Bugün yaşamınızı tümüyle O’nun ellerine bırakabilirsiniz.

İsa’ya Bakmak

Evet, Pavlus Mesih’in bütün bu özelliklerini anlattıktan sonra ‘O’na bakın’ diyor.

1) İsa’nın beden almadan önceki yüceliği, 2) Mesih’in alçaltılması, 3) Mesih’in görkemi…   İşte Pavlus bu manzarayı görmemizi istiyor. İsa Mesih’i sonsuzlukların Tanrısı olarak görmeliyiz. İsa Mesih kendisini gönüllü bir şekilde bizler için alçaltmış olduğunu görmeliyiz. Mesih’in tartışılmaz görkemini görmeliyiz. Bütün bunları görüp Mesih’e bakıyor muyuz? Pavlus gördüğü manzarayı bize anlatıyor. Ve Mesih’e bakmamız gerektiğini söylüyor.   Mesih’e baktınız mı? O’nun görkemini, kutsallığını görüp tövbe ettiniz mi? O’na bakan kişi tatmin olur. O’na bakan kişinin eksiği olmaz. Mesih’e bakarak değiştirileceğiz.