fbpx

Aralık ayının sonlarına doğru birçok ülkelerde kentlerde şehirlere Noel bayram kutlanır. Bir açıdan diyebiliriz ki, bu bayram dinsel gelenek ve göreneklere dayanmaktadır, ama onu kutlayanların çoğu bile neyi kutladıklarını bilmiyorlardır. Çoğunlukla geleneksel bir biçimde kutlanır.

NOEL Geldiğinde. Mağazalarda yüksek fiyatlarda satışlar başlar. Dükkânlar ve vitrinler Noel eşyalarıyla tıka basa dolar, yollar sokaklar çam ağaçlarıyla ışıl ışıl parlar, Hindiler kesilip pişirilir, insanlar birbirlerine hediyeler verirler. Bizim ülkemizde ise birçok insan, Noel denildiği zaman“Hıristiyanlar yeni yılı kutluyorlar” diye düşünmektedir ama aslında Noel’in bunlarla hiçbir ilgisi yoktur.

Bunlar insanların ortaya çıkardığı şeylerdir. Kısacası Gerçek Noel’in anlamı, nedir? Aslında Bu gündeler de, İsa Mesih’in doğum gününü kutlamaktayız. Çünkü bu gerçekten özel ve kutlanmaya değer bir gündür.

Tanrı bundan yaklaşık 2017 yıl önce bütün insanlara, onları ne kadar çok sevdiğini ve onlarla ne kadar ilgilendiğini göstermek için İsa Mesih’i göndermiştir.

Ama aslında bundan binlerce yıl önce kurtarıcı olarak doğacak olan Mesih’i vaat etmiştir. (Yaratılış 3:15).te şöyle yazıyor. Seninle kadını onun soyuyla senin soyunu birbirinize düşman edeceğim Onun soyu senin başını ezecek, sen onun topuğuna saldıracaksın”

Tanrının bu sözüyle Mesih İsa’nın dünyaya geleceği ilk kez bildirilmiştir. İlginç olan söz, “Kadının soyu” daha açıkçası, “Kadının tohumu” sözüdür. Kutsal Kitap’a göre İsa dünya ya bakire Meryem’den, dünyasal babası olmadan doğdu. Zaten Noel kutlamalarının özünde bu olay yatmaktadır. Böyle olduğuna göre Aden bahçesinde Tanrı’nın kendisinden gelen bu peygamberlik sözü kesin olarak İsa’ya değinmektedir.

Kutsal Yazıların Yeni Antlaşma kısmında, bu peygamberliğin İsa Mesih’in şahsında gerçekleşmiş olduğu şöyle bildirilir:

“Tanrı, zaman dolunca, Yasa’mn yönetiminde olanları özgürlüğe kavuşturmak için, kadından doğan, Yasa altında doğan kendi Oğlunu gönderdi”

– Galatyahlar 4:4

Eski ile Yeni Antlaşma kısımlarında birbirini destekleyen bu iki söz biraz kapalı gözükebilir. Ama bu ilk peygamberlik sözü verildiği andan sonra tüm peygamberler ‘zaman dolunca’ dünyaya gelecek olan İsa Mesih’ten söz etmişlerdir.

Yeşaya peygamber, İsa daha dünyaya gelmeden yüzlerce yıl önce yaşamıştı. Ama yine de kendisine verilen göksel açıklama ile ileride gerçekleşecek olan bu eşsiz olaya işaret edip şu sözüyle Mesih’in dünyaya geleceğini belirtti:

Bundan ötürü Rab’bin kendisi size bir belirti verecek; İşte kız gebe kalıp bir oğul doğuracak; adını İmmanuel koyacak.

– Yeşaya 7.14

Yeşaya’nın bu sözü yine İsa hakkındaydı. İşte burada da bir kızdan doğacağı bildirilmişti. Gerçekten de İsa’nın dünyaya gelişini bildiren en önemli kanıt O’nun bakire Meryem’den, dünyasal babası olmadan doğmuş olmasıdır.

Tanrı’nın Sözü bu olayın önemini vurgulamak için Yeni Antlaşma kısmında kaydedilen doğuş olayını kaleme almış olan yazarların kaleminden aynı gerçeği bildirmiştir.
Matta doğuş olayını anlatırken şöyle yazmıştı: (Matta 1:18-25).

İsa Mesih’in doğumu sıradan bir insanın doğumu değildir. İsa, Tanrı’nın Ruh’un aracılılığı ile doğmuştur.

Bu olayı insan mantığıyla anlamak çok zordur. Nasıl bir kadın tek başına, erkeksiz çocuk doğurabilir? Nasıl bir ruhtan çocuk olabilir? Bunun gibi İbrahim’in karısı nasıl doksan yaşında çocuk doğurabildi? Diğer taraftan bu sorular şu açıdan da ele alınabilir: Tanrı için imkânsız bir şey var mı? Tanrı’nın bize olan sevgisi mantığımızın çok ötesindedir.
Tanrı’nın insanları ne kadar sevdiğini anlamadan bu olayları kavrayamayız. Tanrı’nın işleri insan mantığına uymak zorunda değildir. O’nun tüm işleri lütfundan ve gücünden kaynaklanır. Yeşaya peygamber, İsa Mesih dünyaya gelmeden yüzlerce yıl önce O’nun bir kızdan doğacağını bildirmişti. Bu tüm insanlığa bir işaret olacaktı.

Dünyayı günahlarından kurtarmak için gelen İsa’nın babasız doğuşu O’nun beklenen tek kurtarıcı olduğunun sarsılmaz kanıtıdır.

Yeşaya peygamberin kullandığı ‘kız’ sözcüğü bile bir şüphe yaratmasın diye dikkatle seçilmişti. İbranicede kız için kullanılan iki ayrı söz vardır. Biri ‘bethula’dır öbürü ise ‘almah’. Yeşaya peygamber, yine Kutsal Ruh un yönlendirmesiyle ‘almah’ sözünü kullanmıştı.

Bu söz, kuşku götürmez biçimde, hiçbir erkekle birlikte olmamış bir kızı kastetmektedir. İsa’nın bu şekilde, bir kızdan doğmuş olması çok önemlidir. Çünkü peygamberin dediği gibi O’nun adını İmmanuel koydular.

İmmanuel ise, ‘Tanrı bizimledir’ anlamında olup İsa Mesih’in Tanrı özünden çıkıp dünyaya geldiğini, yani Tanrı’nın insan bedeni alarak insanlar arasında yaşadığını bildirir. İsa Mesih dünyaya özel bir amaç için gönderilmiştir. Bu amaç insanları günahlarından kurtarmaktı. Bu işi gerçekleştirmek için de O’nun kusursuz, üzerinde tek bir günah lekesi bulunmamış biçimde doğması gerekiyordu.

Meryem’in Kutsal Ruh’un gücüyle, herhangi bir erkekle cinsel ilişkisi olmadan gebe kalmış olması Mesih İsa’nın dünyaya günahsız olarak gelişinin kanıtıdır. Ta en baştan Tanrı bunun böyle olacağını bildirmişti. Şeytan’ı azarlarken onun başını ezecek olan bir kişiden söz etmişti. Bu Kişi, “kadının tohumu” diye nitelendirilmişti. İsa’nın dünyasal babası olsaydı.Âdem’in günahlılığı O’na da geçmiş olacaktı. İsa Mesih tüm insanların günah cezasını ödemek için kesilen kusursuz kurban kuzusu olacaktı. Bu nedenle O’nun günahsız doğması şarttı. Tanrı’nın Sözü diyor ki, “Günah bir insan aracılığıyla, ölüm de günah yoluyla dünyaya girdi. Âdem günah işlediği için onun günahı onun soyundan gelen tüm Âdemoğullarına geçti. Yeryüzüne gelen her insanın yapısında günah işleme eğilimi Atamız Âdem’den miras olarak kalmıştır.

İsa Mesih, Tanrı’nın özünden geldiği için günahsızdı. Kutsal Ruh’un gücüyle Meryem’in rahminde O’nun için bir beden hazırlandı. Bu şekilde günahsız doğdu. Yeryüzünde bulunduğu sürece de günahsız yaşadı. Günahlarımız için kusursuz kurban olarak ölmesi gerekiyordu ve bu nedenle O’nun günahsız bir yoldan dünyaya gelmesi gerekiyordu. Tanrı Kurtuluş için işte bu yolu seçti.

Bu yüzden İsa Mesih’in dünyaya gelişi çok önemlidir. Mesih’in ölümü ve dirilişinden sonra ilk kuşak Mesih imanlıları, O’nun doğuşundan daha önemli olan ölümünü ve dirilişini Uluslara yayarak canları pahasına Mesih’teki kurtuluşu ilan ettiler. Bu gün bile, Noel ya da Christmas dediğimiz bayram kutlanırken, tüm yanlış anlaşılmaların gerisinde, bahane olarak düzenlenen eğlencelerin ve içki âlemlerin verildiği Özel Partilerin arkasında sanki gizli kalmıştır. Medyadan yansıyan haberler genellikle hep kötüdür. İyi bir habere çok ihtiyacımız olduğu bir gerçek.

Bizi ve tüm dünyayı ilgilendiren müthiş bir haber vardır. Bu haber İyi Haberdir. “İsa Mesih günahlıları kurtarmak için bir beden alarak bir bebek olarak dünyaya geldi.” İşte, ‘Kurtarıcı doğdu.’ Aslında bundan daha sevinçli bir haber yoktur! Ayrıca, Şeriatın, iyi işlerin, iyi niyetlerin sağlayamadığını, İsa Mesih çarmıh üzerinde ölmekle bize sağlamıştır. Yasa, yani Şeriat, bizim ne kadar günahkâr olduğumuzu gösterir. İsa Mesih ise çarmıh üzerinde asılıp bizim yerimize öldü ve günahlarımızın nasıl bağışlanacağını sergiledi.

1.Petrus 3:18, “İsa Mesih bizleri Tanrı’ya ulaştırmak amacıyla kendisi doğru kişi olarak doğru olmayan bizler uğruna, günahlara kurban olarak ilk ve son kez öldü” diyor. Tanrının verdiği bildiri açıkça diyor ki, biz kendi çabalarımızla doğru kişiler olamayız,
Böylece günahlarımızın bağışı İsa Mesih aracılığıyla sağlandı.

Ancak O’na iman etmekle bu bağış elde edilebilir. “İman yoluyla lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil Tanrı’nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir” (Efesliler 2:8-9) da. Evet, İsa Mesih tüm insanların günah cezasını ödemek için öldü ve üç gün sonra dirildi. Bu iyi haber tüm günahları bağışlamaya yeter.

Ama kişi günahlarının bağışını Mesih İsa’ya iman ederek elde edebilir. Siz Mesih İsa’ya iman ettiniz mi kardeşler?

Bugünlerde O’nun doğuşu kutlanırken, gerçekten ne amaçla dünyaya geldiğini iyi düşünelim.
Sonsuzluktaki yerini bırakıp da dünyamıza bir bebek olarak doğmuş olması, insan bedenine bürünüp insanlar arasında yaşaması bizim içindi.

Yüzyıllar boyunca, peygamberler aracılığıyla konuşup da Mesih’in dünyaya geleceğini, O’nun günahlarımız uğruna kurban olacağını bildiren Tanrı hâlâ konuşmakta, şu anda size de seslenmektedir. Bu günlerde O’nun dünyaya bir bebek olarak gelişi kutlanırken size de sesleniyor: “Günahlarından tövbe edip iman edin ve Mesih’te kurtuluş bulun.” Bu çağrıyı kabul eden herkesin yüreğinde yeni yaşam doğacak. Böylece Doğuş Bayramı olan gerçek Noel’in sonsuz değerini keşfetmiş olacaksınız.