fbpx

İnsanlara Tanrı’nın bir baba bir dost ve kurtarıcı olarak söz edelim bütün zayıflıklarımıza ve günahımıza ramen bizi sevdiğini anlatalım yüzlerimiz hemen aydınlanır.Ama  tanrıdan bir yargıç olarak söz edersek suratımız hemen asılır. Başımızı sallarız  belki de söylenmeye başlarız  hayır benim bildiğim tanrı böyle değildir.belkide söylenmeye başlarız tanrı iyidir, sevgi doludur, merhametlidir, tanrı kutsaldır diye.

Ama aynı zamanda Rab bir Yargıçtır.Yani YARGILAYAN BİR TANRIDIR:Zihnimizde böyle bir düşünceye yer yoktur belki de ne var ki KUTSAL KİTAP  TANRININ ADİL BİR YARGIÇ OLDUĞUNU SÖYLER

Sodom için yalvarışta bulunan İbrahim Bütün dünyayı yargılayan adil olmalı , diye Feryat etti (yar 18 25) Yargıç ancak tanrı’dır diyor  Mezmur’cu (75:7). Tanrısal yargının gerçekliği kutsal kitap ta hemen hemen tüm sayfalarında yer almaktadır.Tanrı Adem Ve Havvayı yargıladı. Onları Aden Bahçesinden kovarak gelecek yaşantıları üzerine bir engel koydu ve cennet bahçesinden kovdu onları. çünkü günah işlemişlerdi (yar.3 )Nuh’un Günlerindeki  Sapkın Dünya yı Yargıladı .Bir Tufan göndererek İnsanlığı Yok Etti Sadece Nuh’un Ailesi Hayatta Kaldı (Yar. 6.8). İsrail’e Hükmeden Mısırlıları yargıladı .Onların Üzerine 10 felaket yolladı. Ve Halkını zalim firehun’un elinden Kurtardı Çık. (7:12 )

Eski ahitte bakarak bunları çoğaltabiliriz, acaba Tanrı sadece eski ahitte mi insanları yargıladı.  ASLINDA Hayır incilde de Tanrı’nın İnsanları yargıladığını görüyoruz.

Tanrı’ya yalan söyleyen Hahanya ve Eşi Olan Safira (elç. 5). Gururu nedeniyle Kral Hirodes  (elç.12: 21-23).  Burada Tanrı’ya yücelik vermedi biraz önce okudu ki kıskanç bir tanrı çünkü her övgüyü kral Hirodes Kendi almak istedi, ve Rab’de onu vurdu.  ve bu bizler için  de iyi birer örnek her zaman yüceliği ve onuru Rab’be vermemiz gerek.

Ve Pavlus Yuhanna ile Kıbrıs adasında Müjdeyi anlatırken , Elimas diye biri yani bir büyücü kör oluyor.Neden çünkü Pavlus vali’ye iyi haberi anlatırken bu büyücü araya giriyor ve konuşmaları saptırmaya çalışıyor Pavlus onu şöyle azarlıyor.            EY İBLİSİN OĞLU DEDİ yüreğin her tür kötülük ve sahtekarlıkla dolu doğru olan her şeyin düşmanısın İşte şimdi Rab’bin eli sana karşı kalktı. Kör olacaksın, bir süre gün ışığını göremeyeceksin.” O anda adamın üzerine bir sis, bir karanlık çöktü. Dört dönerek, elinden tutup kendisine yol gösterecek birilerini aramaya başladı. (Elç.13 8.12).

Ve Rabbin Sofrasına ilişki Saygısızlıkları nedeniyle hastalanan ve (bazı Durumlarda ölen ) Koritli imanlıların üzerine yargının geldiğini görüyoruz.

Yasaya Peygamberlere bilgelik yazarlarına yani Süleymanın Meseleleri İsa Mesih’in ve elçilerin sözlerine döndüğümüzde  Tanrının yargısının her Şeyi gölgelediğini görürüz Ama Tanrı yaptığı İşlerde Adildir. Aslında adalet ve Yargı Tanrıdan gelmiştir.Dünyada Bir çok mahkeme ve Yargı Kürsüsü vardır. Ve Bir Adalet sistemi vardır. Ve bunlar nereden gelmiştir diye düşündünüzmü aslında 1 Petrus 2. böl. 13.17 ‘de bulunduğunuz krallık ve hükümdarlıklara bağlı kalın diyor  bu tanrı’dan geliyor.

Şimdi size bir çizelge vermek istiyorum  .İncil’den “Hak,Hukuk,Adalet Konusundaki Ayetler.

1) Romalılar: 13 Bölüm-Yönetime Boyun eymek Konusunda. 2)Matta: 17.Böl. 24-27 Ayetler  Tapınak Vergi vermek Konusunda 3) Matta: 22 Böl.   Vergi Vermek Konusunda 4) Elçilerin İşleri 2:44-47 İncile İnanları Arasındaki Eşitlik Konusu.  5) Matta:6:Böl 1-4Ayetleri Yoksullara Yardım Konusunda Nasıl Davranmalı. 6) Matta 5:Böl. 21-26 Ayetler Hak ve Hukuktan Bahseden En Güzel Bölümlerden Bir Tanesi  7) Yuhanna: 8: Böl.  İncil deki Tanrı’nın Adaletinin Görüşünü Anlatan En Güzel Bölüm     (Zinada  Yakalanan Kadın)  8) Luka: 18 Böl. 9-14 Tanrı’nın İnsanlara İnanç Bakımından  Bakışı Ve Değerlendirişi .  9) Efesliler:5: Böl. 22-33 Karı –Koca İlişkileri Konusunda (Hukuk) 10) Efesliler: 6:1-9 Ayetleri Aile,İşveren,İşçi İlişkileri Konusunda (Hukuk) 11) Koleseliler: 3: Böl.  18-25  İncildeki Aile Ve Toplum İlişkileri Konusundaki (Hukuk) 12) Titus : 2:9-10  İşçi İşveren İlişkilerinde (Hukuk) 13) Yakup. 2 : 1-13 İnsanlar Arasında Ayrım Yapmamak  (Adalet Konusunda)                   14) Yakup: 5: 1-6 Zengin insanlara Tanrının Adalet Uyarısı. 15) 1.Petrus: 2: 13-25  Yönetiçilere Boyun  Eğmek ( Hukuk)         16) 1.Petrus: 3: 1-15     Karı, Koca ilişkileri .

Doğruluk Konusunda.Hukuk Ve Adalet.

 Peki ama Bu ne anlama geliyor YARGIÇ KİMDİRÖzellikleri ve Yetki alanı Nedir  Ona bakalım

1-Yetkiye sahip olan bir kişidir .2)Yargıç İyi ve kötüyle özdeşleşen kişidir. Çağımızda yargıçların Gayri resmi soğuk ve duygusuz olması beklenir.Oysa Kutsal Kitapta böyle bir şey yoktur. Kutsal kitap Israrla Tanrı’nın doğruluğu sevdiğini ve Günahtan nefret ettiğini söyler .

TANRI İYİLİKLE VE DOĞRULUKLA DOĞRULUKLA ÖZDEŞLEŞEN BİR YARGIÇTIR

3)Yargıç bilge bir kişidir. Gerçek olanı yargılar.

Yargıç sorular sorar Yalanları saptar kaçamakları ve yanılgıları ortaya çıkarır.olayların en adaletli şekilde sonuçlanmasını sağlar.

AMA KUTSAL KİTAP TANRINI NASIL YARGILADIĞINI DİLE GETİRİRKENOnun her şeyi bilme sıfatı ile yürekleri nasıl araştırdığını ve gerçekleri bulduğunu söylüyor.Tanrı dan hiçbir şey kaçamaz İnsanları kandırabiliriz ama onu asla kandıramayız

RAB BİZİ OLDUĞUNUZ GİBİ TANIR  :İbrahim insan biçimine bürünmüş olan rable karşılaştığında Rab Ona  SODOM’a doğru gittiğini ve oradaki ahlaksal sapkınlığa bir son vereceğini söyledi.Daha sonra ibrahim’e Sodom ve Gomora büyük suçlama altında dedi.  Günahları çok ağır onun için inip bakacağım duyduğum suçlamalar doğrumu değil mi göreceğim ve yapıp yapmadıklarını anlayacağım.  Bu Konuşma Yaradılış 18:20-21 de geçiyor

BU HER ZAMAN BÖYLEDİR TANRI BİLECEKTİR ONUN YARGISI  HEM AHLAKSAL HEMDE ASIL GERCEKLERE DAYANMAKTADIR

Pavlus’a göre Rab insanların yalnızca görünen günahlarını değil gizlide kalmış günahlarını da yargılıyacaktır.                     VE ŞÖYLE DİYOR  Her birimizin Mesih’in yargı kürsüsünde görünmesi gerekir(2.ko.5.10)da

4 )Yargıç Kudret sahibi bir kişidir. Hükmü İnfaz edebilir.

Çağdaş yargıç genellikle sadece cezayı ilan eder. Ve başka bir organ onu infaz eder yani cezasının yerine gelmesini sağlar.Rab Hükmü verdiği gibi yargı işini de bizzat kendisi gerçekleştirir .Dolayısıyla  İncil son yargıdan söz ederken ödüller ve cezalara da yer veriyor Tanrı bütün insanı yaptıklarına göre yargılayacaktır (mat. 16.27 Esinleme 20:12)O zaman yaptıklarımıza ve nasıl yaşadığımızı bir düşünelim  Benim hayatım tanrının yüceliğine ve yasalarına karşımı hayatımda neler oluyor, nasıl biriyim insanlara karşı adaletli miyim yani doğruluk içinde mi yaşıyorum .

Tanrı herkese yaptığının karşılığını verecektir.