fbpx

Bunun için yalanı üzerinizden sıyırıp atarak her biriniz komşusuna gerçeği söylesin. Çünkü hepimiz aynı bedenin üyeleriyiz. Öfkelenin, ama günah işlemeyin. Öfkenizin üzerine güneş batmasın. İblis’e de fırsat vermeyin. Hırsızlık eden artık hırsızlık etmesin. Tersine, kendi elleriyle iyi olanı yaparak emek versin; böylece ihtiyacı olanla paylaşacak bir şeyi olsun. Ağzınızdan hiç kötü söz çıkmasın. İşitenler yararlansın diye, ihtiyaca göre, başkalarının gelişmesine yarayacak olanı söyleyin. Tanrı’nın Kutsal Ruhu’nu kederlendirmeyin. Kurtuluş günü için o Ruh’la mühürlendiniz. Her kötü niyetle birlikte her türlü kin, öfke, kızgınlık, bağrışma ve iftira sizden uzak olsun. Birbirinize karşı iyi yürekli, şefkatli olun. Tanrı sizi Mesih’te bağışladığı gibi, siz de birbirinizi bağışlayın.

Efesliler 4:25-32

Pavlus Efesliler’e yazdığı bu mektubun dördüncü bölümünde İnanlıların tavrı üzerinde duruyor. Bazen tavrımızın nasıl olduğunu hiç düşünmeyiz. Öğretimiz, inancımız mükemmel olabilir ama takındığımız tavır Hıristiyanlıktan uzak olabilir. Pavlus bu mektubun ilk üç bölümünde İmanlının ana öğretileri üzerinde durduktan sonra, bu öğretilerin uygulamaya nasıl geçirileceğini anlatmaya başlıyor.

Önce, Tanrı’nın onları kurtarmadan önceki yaşamlarını anlatıyor. Efeslilerin yürekleri Tanrı’ya karşı katılaşmıştı. Düşüncelerinde karanlıktaydılar. Tanrısal yaşamdan uzak olduklarından kutsallıktan uzaktılar ve her tür cinsel ahlaksızlık içerisinde yaşıyorlardı. Bütün bu günahlarına rağmen Tanrı onları kurtarmış ve Mesih’e getirmiştir.

Kuşkusuz İsa’nın sesini duydunuz, O’ndaki gerçeğe uygun olarak O’nun yolunda eğitildiniz.

Efesliler 4:21

Mesih’teki bu yeni yaşam nedir? Bu yeni yolda nasıl yürümemiz gerekiyor? Pavlus bu ayetlerde Mesih’in yolunda nasıl yürüneceğine dair beş örnek veriyor.

Mezar Kefenleri ve Düğün Kıyafetleri

Pavlus, İsa Mesih’in yolundaki bu yeni yaşamdan bahsederken eski elbiseleri çıkarıp yeni elbiseleri giymekten bahsediyor.

Önceki yaşayışınıza ait olup aldatıcı tutkularla yozlaşan eski yaradılışı üzerinizden sıyırıp atmayı, düşüncede ve ruhta yenilenmeyi, gerçek doğruluk ve kutsallıkta Tanrı’ya benzer yaratılan yeni yaradılışı giyinmeyi öğrendiniz.

Efesliler 4:22-24

Genelde normal giysilerimizi giyip dolaşırız. Ama bazı özel durumlarda özel giyiniriz. Düğünlerde şık, sevincimizi belli eden açık renkli, sevinç dolu elbiseler giyinirken, cenazelerde üzüldüğümüzü belli edecek siyah koyu renkli elbiseler giyeriz.

Bazılarının giydikleri elbise yaptıkları işe göre belirlenir.

Doktorlar ve hemşireler belirli özel elbiseler giyerler. Silahlı kuvvetlere mensup olanlar da özel üniformalar giyerler. Bazı ülkelerde hapishanedekiler de farklı türden tek tip elbise giyerler. Hapishaneden ayrıldıklarında normal elbiselerine kavuşurlar.

Pavlus Hıristiyanları yepyeni bir tutuma davet ediyor. Eski düşünce tarzının günahlılığını belirtip Mesih yoluna davet ediyor. Pavlus, Mesih’ten önceki eski tavırlarımızı bırakıp yepyeni bir davranış biçimine girmemizi istiyor. Eski elbisemizi çıkarıp  yeni bir elbise gibi İsa Mesih’i giyinmemizi istiyor. Burada kullanılan “çıkarın” ve “giyinin” kelimeleri emir kipleridir.

Pavlus tavsiyede bulunuyormuş gibi konuşmuyor… Kurtuluşun kesinliğini belirtiyor. Ayrıca, “çıkarın” ve “giyinin” kelimeleri geçmiş zamanda kullanılıyor. “Eski Yaşamı çıkardınız. Yeni Yaşamı giyindiniz.” Tutumunuzu buna göre ayarlayın. Tavrınız öyle kesin olsun ki bir daha geri dönmeyin. Günahtan nefret edin!

Birbirinize yalan söylemeyin. Çünkü eski yaradılışı kötü alışkanlıklarıyla birlikte üzerinizden çıkarıp attınız; eksiksiz bilgiye erişmek için Yaratıcısı’na benzer olmak üzere yenilenen yeni yaradılışı giyindiniz.

Koloseliler 3:9-10

Pavlus burada Mesih inanlılarına yeni bir emir vermiyor.

Pavlus zaten yeni yaradılışı giyinmiş olduğumuzu söylüyor. Yeni yaradılışımız İsa Mesih’teki kurtuluşumuzla başlıyor. İsa Mesih’i hayatına kabul etmiş olan Her İmanlı eski yaradılıştan sıyrılıp, yeni yaradılışı giyinmiştir. Mesih’te yeni yaratıklar haline getirildik.

İşte bu nedenle yeni yaratıklar olarak hareket etmek zorundayız. Ölümden diriltilen Lazar gibi bizler de Mesih İsa tarafından yeni yaşama diriltildik.

Bu nedenle, Mesih sadece bir ceset için uygun olan eski kıyafetlerimizi(mezar kefeni) çıkartıp, bize düğün kıyafetleri giydirmiştir. Bundan sonra Kuzu’yla yiyeceğimiz son düğün yemeğine kadar bu giysileri üzerimizden çıkarmayacağız. Bu düğünün üyelerine yaraşır İmanlılar olarak yaşayalım.

Gelecek hafta devamını yayınlayacaktır.