fbpx

Yazar: Yılmaz Efendioğlu / Resim: Anna Pritchard

O sırada bazıları küçük çocukları İsa’nın yanına getirdiler; ellerini onların üzerine koyup dua etmesini istediler. Öğrenciler onları azarlayınca İsa, “Bırakın çocukları” dedi. “Bana gelmelerine engel olmayın! Çünkü Göklerin Egemenliği böylelerinindir.” —Matta 19:13–14

Ebeveynlerimi seviyorum. Biliyorum bu herkesin söyleyebileceği bir ifade değil. Bazı ebeveynler soğuk ve ilgisiz olabilirler, ya da daha kötüsü kötü eğilimli. Ama kötü eğilimli ve umursamaz kişiler bile bunların olmaması gereken şeyler olduklarını biliyorlar. Biz, bizimle gurur duyan babalar ve bizi koruyan anneler istiyoruz ve böyle ilişkilerimiz olmadığı zamanlar bazen içimizde bir boşluk hissediyoruz. Dahası, annesiz ve babasız büyüyecek, ebeveynleri hayatlarını kaybetmiş ya da küçükken bırakmış genç bir ebeveynin acısı var. Neden? Neden sevgi dolu annemizi, babamızı, kardeşlerimizi, büyük anne ve babamızı hatta bizi seven amca, hala ve kuzenlerimiz için özlem doluyuz. Bunun nedeni Tanrı’nın bizim için bu tür ilişkiler tasarlaması ve bu tarz aile bağlarının üçlü birlikteki Tanrı Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un sonsuz ilişkisini yansıtmasıdır.

Tanrı Baba ve Tanrı Oğul’daki ilişki bize birçok aile bağının nasıl olması gerektiği konusunda anlamamıza yardım eder. Açıkça Baba ve Oğul arasında bir bağ görebiliyoruz ve bu sonsuz ilişkiye dayanan birkaç temel benzerlikler çizebiliyoruz. Babalar tıpkı Tanrı Baba’nın Oğlu’nu sevdiği gibi oğullarını sevmeliler oğullar da babalarına saygı göstermelilerdir tıpkı Oğul’un Baba’ya gösterdiği şekilde. Bu ilişki sadece erkeklerle sınırlı değil. Babalar oğulları sevmeli oldukları gibi kız çocuklarını da sevmeliler ve çocuklar annelerine de saygı göstermelilerdir. Ancak Baba ve Oğul arasındaki ilişki önce gelmelidir ve dünyasal bağlarımız bu ilişkiyi yansıtmalıdır başka bir şeyi değil.

Kutsal Kitap, bu sonsuz ilişkinin önemini, ebeveynlerin sırtına doğrudan çocuklarını Rab’bin yolunda eğitme yükünü koyarak göstermektedir. Mısırdan Çıkış 6:7, ebeveynlere çocukları Rab’bin yolunda düzgün ve özenle eğitilmesi konusunda yol göstermektedir. Örnek olarak, İsa’nın dünyasal ebeveynleri tarafından Rab’bin yolunda nasıl yetiştirildiğini görüyoruz. İsa doğduğunda, onlar İsa’ya Kutsal Yazı’ları öğrenmesi için yardım ettiler ve gerekli tüm Yahudi geleneklerini ve tüm kurbanları öğrettiler. O’nun dünyasal hizmetini, hiçbir yazılı kelime olmadan Kutsal Yazıtlardan alıntı yapabilmesi ile görüyoruz. O’nun ailesi her zaman mükemmel değildi mesela bir gün onlar bir gezideyken İsa’yı bir aile kalabalığın içinde kaybetmişlerdi ama İsa’nın Baba’sının evine gitmesiyle, Baba’sıyla olan ilişkiyi ön sıraya koyduğunu görüyoruz (Luka 2:49).

Bizler de Hristiyanlar olarak, hayatın her parçasında Rab’bin, çocuklarımızı O’nun yolunda sürekli eğitme emrini takip etmeye çalışmalıyız. Ama şunu da bilmelisiniz ki, kendinizi çocuklarınıza örnek olarak göstermelisiniz. Dua ettiğiniz zaman duanın sizin için ne kadar önemli olduğunu onlar gerçekten görmeliler.

Çocuklarınızı nasıl Rab’de yetiştirmelisiniz? Şüphesiz çocuklarınızı kiliseye götürebilirsiniz, ancak bu sadece bir başlangıç. Onlarla birlikte dua etmelisiniz, Kutsal Kitap okumayı öğretmelisiniz ve Kutsal Kitap’ın değerlerine göre davranmalısınız. İşte başlamanıza yardım edecek birkaç fikir:

İlk adım: Onlarla dua edin. Birkaç duanızla çocuklarınız için örnek olun, onların dua edebildiklerini biliyor oldukları şeklinde dua edin. Yemek yemek üzere misiniz? Rab’be şükredin. Çocuklar yatağa mı gidecek? Yarınların güzel olması ve onların iyi geceleri ve iyi uyumaları için dua edin. Peki ya günlük sorunlarınız olursa, ya da onlar korku içindelerse? Tanrı’nın onları koruması için dua edin. Canları mı yandı? Tanrı’nın onları iyileştirmesi için dua edin. Üzgün veya yalnızlar mı? Tanrı’nın onları rahatlatması için dua edin. Başka bir deyişle, onlar, Tanrı’nın onları sevdiğini ve onları duymak istediklerini bilmeleri lazım.

İkinci adım: Onlara Kutsal Kitap okumayı öğretin. Küçük çocuklar için sizler okuyabilirsiniz. Çok küçüklerse, hikâye kitapları veya resimli Kutsal Kitap kullanabilirsiniz. Hatta çocuklar için onlar eğlenirken, onlara Kutsal Kitap öğreten çeşitli etkileşimli uygulamalar var. Okuma bilen çocuklar için, onlara nasıl Kutsal Kitap okuyacağını öğreten yardımcı okuma planları bulmaları konusunda yardımcı olabilirsiniz. Son olarak onlara ne okuduklarını ve ne anladıklarını sorun. Soru sormaları için teşvik edin. Eğer cevaplayamayacağınız sorular varsa, daha sonra cevaplayacağını ve cevapları bulmak için çalışacağınızı söyleyin. Kutsal Kitap hayatlarımızda büyük bir bereket, Kutsal Yazıları okuyarak onlara Rab ile zaman geçirmelerinin değeri öğretmek, hayatları boyunca sürecek bir eğitimdir.

Üçüncü Adım: Onlara Kutsal Kitap’a göre davranmalarını öğretin. Çocuklar için doğru davranışın örneğinin yerini tutabilecek bir şey yok. “dediğim gibi ve yaptığım gibi değil” tarzı şeyler çocuklarınıza sadece size karşı iyi olmayı taklit etmeyi öğretecektir. Ama gerçekte nerede ne yapıyorsan onu yapmalısın. Dilin, başkalarına karşı davranışın, sevgi gösterişin hatta araba sürme tarzın bunların hepsi çocuklarınızı etkileyecektir. Kendi davranışlarının ön planda olması konusunda kendinizden emin olun. Hata yaptığınızda, alçakgönüllü olun ve çocuklarınıza karşı neden hata yaptığınızı anlatıp özür de dileyin. Ayrıca çocuklarınıza karşı disiplin verme konusunda istekli olmalısınız. Kutsal Kitap’a göre, Rab seven kişilerin ve ebeveynlerin, çocuklarını disipline ederek ölümden kurtarabileceğini öğretiyor. Disiplinin çeşitli yöntemleri vardır. Çocuklarınızı zihinsel ve fiziksel kötü muamele içermediği sürece bu yöntemlerden birini seçmekte özgürsünüz. Çocuklar saygı göstermeli başkalarına zarar vermeyi değil. Başkalarıyla iyi geçinin ve ebeveynlerinizi dinleyin. Kutsal Kitap bu tür şeyler ve daha fazlası için teşvik eder. Fakat onlara uymalarını ve davranmalarını öğretmezseniz, sahip oldukları doğal durum onların üzerinde devralacaktır ve Mesih’i takip etmeyenlerin dünyası anlamına gelen “dünyayı” takip edeceklerdir.

Eninde sonunda ebeveynler olarak, çocuklarınızı İsa Mesih’i Rab ve kurtarıcı olarak kabul etme kararları vermesi için Rab’bin yolunda eğitmek isteyeceksiniz. Bu karar çok doğal olacak. İsa’nın da dediği gibi, “bırakın çocukları bana gelsinler” (Matta 19:14). İsa’yı takip etme kararlarından sonra, siz onlarla aynı yolda yürüyeceksiniz. Asla bu yolda yalnız yürümeyi düşünmedik ve biliyoruz ki, yaşamlarımızda bizi çok fazla etkileyen kişilerle aynı yolda yürümeye başlamak çok büyük bir berekettir yani ebeveynlerimizle.