fbpx

Ben White

Neden Kutsal Kitap’a ihtiyaç duyarız? Kutsal Kitap ne için yararlıdır? Bu soruların cevabını en iyi veren II Timoteyus 3 ayetlerine bakalım:

Kutsal Yazıların tümü Tanrı esinidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek ve doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır. Bunlar sayesinde Tanrı adamı her iyi iş için donatılmış olarak yetkin olur.

2.Timoteos 3:16-17

Bu ayetler, Kutsal Kitap’ın gerçekten yararlı ve faydalı olduğunu bildirmektedir.
Kutsal Kitap ne için yararlıdır?

“Öğretmek, azarlamak, yola getirmek ve doğruluk konusunda eğitmek için”.
Şimdi her birini ayrı ayrı ele alalım.

1. Kutsal Kitap “öğretmek” için yararlıdır.

II Timoteyus’ta ki bu ayetlerin dile getirdiği ilk konu, Kutsal Kitap’ın öğretmek için yararlı olduğudur.  Bu özellikle önemlidir.  Çünkü konu Tanrı’ya gelince, insanlar genellikle kendi geleneklerine ait öğretilerin ya da toplumun “dini bilginin doğru kaynağı” olarak değerlendirdikleri öğretilerin peşinden giderler.  Bundan dolayı, Tanrı hakkındaki birçok öğreti yaşadığı toplumun geleneklerinden, aileden veya okuldan gelmektedir.  Bunun dışında Tanrı hakkındaki öğretiler yetiştiği kiliseden geliyorsa ve Kutsal Kitap’ın öğretilerine uygun olduğu sürece herhangi bir sorun yoktur.  Aldığımız öğreti Tanrı’nın Kutsal Kitap’ta bize sunduğu öğretiyle uyum sağlamalıdır.  Çünkü tek standart Kutsal Kitap’tır. Kutsal Kitap’ın öğreti için kullandığı örnek, kurtuluş konusudur.  Kutsal Kitap’ın bu mevzuya verdiği yanıt oldukça açıktır:

İsa’nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı’nın O’nu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen, kurtulacaksın

– Romalılar 10: 9

Ayrıca: Efesliler 2: 8-9: “İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı’nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir. .”

Kurtuluşun iyi işlerden değil, İsa’nın Rab olduğuna ve Tanrı’nın onu ölümden dirilttiğine inanmakla geldiği, bundan daha açık bir şekilde ifade edilebilinir miydi? “eğitmek için sadece Kutsal Kitap yararlıdır”.

2. Olarak Kutsal Kitap ”Azarlamak için” yararlıdır.

II Timoteyus 3: 16 -17, Kutsal Kitap’ın eğitmek dışında, ayrıca azarlamak, yola getirmek için yararlı olduğunu bizlere açıklamaktadır.

Bunun anlamı, Kutsal Kitap’ın hatalı olup olmadığımızı ve nerede hata yaptığımızı bizlere gösterebileceğidir. Bu nedenle, kurtuluşun eylemler, iyi işler aracılığıyla verildiğine inansaydım o zaman Kutsal Kitap’ın Efesliler 2: 8 -9 ayeti ile Tanrı’nın azarlamasına boyun eğmem gerekecekti.

“İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı’nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir.”

Başka bir örnek verecek olursak. Efesliler 4: 31“Her kötü niyetle birlikte her türlü kin, öfke, kızgınlık, bağrışma ve sövgü sizden uzak olsun.” Kin ve öfke doluysam, Kutsal Kitap’ın bu ayeti ile azarlanmam gerekecekti. Tabii ki, bu azarlama ile Tanrı’ya boyun eğerek O’nun doğruluğuna doğru değiştirilerek Kutsal Kitap’ın bu yararı ile hayatımız şekillenmektedir. Doğruyla yanlışı bulmak için dünya ahlak sistemini bilmek ve onu izlemek zorunda değiliz. Bilmeniz ve izlemeniz gereken Tanrı’nın Sözüdür.

3. olarak Kutsal Kitap “Yola getirmek için” yararlıdır.

II Timoteyus 3: 16 -17 bölümünün dile getirdiği üçüncü konu, Kutsal Kitap’ın yola getirmek için yararlı olmasıdır.

Yola getirmek azarlamanın daima gerekli bir tamamlayıcısı olur.
Azarlamayla nerede yanlış yaptığımızı görürken, yola getirmeyle yapılması gereken doğru şeyin bilincinde oluruz.

Efesliler 4: 31 bölümünde bahsedilen “Her kötü niyetle birlikte her türlü kin, öfke, kızgınlık, bağrışma ve sövgü sizden uzak olsun.”

Bu durumda, azarlanmayı ve yola getirilmeyi aldıktan sonra bir ayet daha ileri gitmek yeterli olacaktır.
Efesliler 4: 32 şöyle der:Efesliler 4: 32“Birbirinize karşı iyi yürekli, şefkatli olun. Tanrı sizi Mesih’te bağışladığı gibi, siz de birbirinizi bağışlayın.”

Bütün bunlar; yani, Kutsal Kitap’ın öğretmek, azarlamak ve yola getirmek için yararlı olması, doğruluk konusunda eğitmek ya da doğruluk konusunu öğretmek açısından onu yararlı kılar.

4 “Bunlar sayesinde Tanrı adamı her iyi iş için donatılmış olarak yetkin olur”

Tanrı’nın tüm bunlar için yararlı olan Kutsal Kitap’ı vermesinin nedeni, “Tanrı adamının yetkin olmasıdır.”

Bunun anlamı, yalnızca Kutsal Kitap’ın söylediklerini uygulayarak yetkin
olabileceğimizdir.

II Timoteyus 3: 16 -17 aynı zamanda, Kutsal Kitap’ın Tanrı adamının her iyi iş için donatılmış olarak yetkin olması için verildiğini bizlere bildirmektedir

. Burada bahsedilen “her iyi iş” SİZİN Tanrı için “hazırladığınız” iyi işler değildir.

Tanrı için gerçekten iyi olan işler Efesliler 2:10 da bahsedilen “Tanrı’nın önceden hazırladığı iyi işleri yapmamızdır”

Bu iyi işler için hazır olmak ya da her iyi iş için donatılmış olmak için ihtiyacınız olan Tanrı’nın ders kitabı: Kutsal Kitap’tır.

1. Krallar 4:29-31-34 ayetler
Tanrı, Süleyman’a bilgelik, derin bir sezgi, kıyılardaki kum kadar anlayış verdi.
30 Süleyman’ın bilgeliği, bütün doğuluların ve Mısırlılar’ın bilgeliğinden daha üstündü.
31 O, Ezrahlı Etan, Mahol’un oğulları Heman, Kalkol ve Darda dahil herkesten daha bilgeydi. Ünü çevredeki bütün uluslara yayılmıştı.
34 Süleyman’ın bilgeliğini duyan dünyanın bütün kralları ona adamlarını gönderirdi. Bütün uluslardan insanlar gelir, Süleyman’ın bilgece sözlerini dinlerdi.

Süleyman gibi bilgelikle donatılmış olmak istiyormusunuz?

Tanrı’nın ders kitabını çalışmayı alışkanlık haline getirin.
Yakup 1:5-8
İçinizden birinin bilgelikte eksiği varsa, herkese cömertçe, azarlamadan veren Tanrı’dan istesin; kendisine verilecektir.Yalnız hiç kuşku duymadan, imanla istesin. Çünkü kuşku duyan kişi rüzgarın sürükleyip savurduğu deniz dalgasına benzer.
Her bakımdan değişken, kararsız olan kişi Rab’den bir şey alacağını ummasın.

Süleyman gibi bilgelikle donatılmış olmak istiyor musunuz?

Tanrı’nın ders kitabını çalışmayı alışkanlık haline getirin.

Yakup 1:5-8″

İçinizden birinin bilgelikte eksiği varsa, herkese cömertçe, azarlamadan veren Tanrı’dan istesin; kendisine verilecektir.Yalnız hiç kuşku duymadan, imanla istesin. Çünkü kuşku duyan kişi rüzgarın sürükleyip savurduğu deniz dalgasına benzer.”Her bakımdan değişken, kararsız olan kişi Rab’den bir şey alacağını ummasın.