fbpx

Resim: Sulthan Auliya

Kutsal Kitap’tan Okunacak Bölüm: Romalılar 12:1-8

Öyleyse kardeşlerim, Tanrı’nın merhameti adına size yalvarırım: Bedenlerinizi diri, kutsal, Tanrı’yı hoşnut eden birer kurban olarak sunun. Ruhsal tapınmanız budur.Romalılar 12:1

Romalılar 12:1’in, bedenlerimizi kutsal, Tanrı’yı hoşnut eden birer kurban olarak sunma şeklindeki güçlü çağrısı, Tanrı’nın Eski Antlaşma’da lekesiz kurbanlar çağrısını yankılar. Tanrı, Yeni Antlaşma’nın altında, O’na beğenisini kazanan kurbanlar olarak sunmamızı arzuladığı bedenlerimizi odaklar. O’nun bizden kendimizi talep etmesi makul bir şeydir.

“Yaratan ya da yapan haklı sahiptir,” dile getirilmese de neredeyse evrensel bir kuraldır. Tanrı insanların yaratıcısı olduğundan, bu kural, Tanrı’nın tüm insanların haklı sahibi olduğunu bildirir (Mezmur 24:1). Tanrı’nın bizi yaratmış olmasının O’na verdiği haktan ötürü, bedenlerimizi Kendisine sunmamızı istemesi mantıklıdır.

İnsanın Tanrı’ya asiliği ve sonuç olarak da O’na yabancılaşmasından ötürü, Tanrı’nın insanlık üzerindeki sahiplik haklarını İblis üstlenmiştir (Yuhanna 8:44; 2.Korintliler 4:4; Elçilerin İşleri 26:18). Ancak Tanrı “… kimsenin (İblis’in yönetimi altında 2.Petrus 3:9) mahvolmasını istemez.” Bu yüzden, Tanrı cennetin en yüksek bedelini ödeyerek bizi Oğlu’nun kanıyla kurtardı. Kurtarılışımız, bedenlerimizi Tanrı’ya sunmamızı makul kılar.

Tanrı bizi hem yaratıp hem de kurtardığı için yaşamlarımızda hak sahibidir. Bizden beklenen hizmet, yaşamlarımızı O’na teslim etmemizdir.


Bedenlerimizi Tanrı’ya sunmamız, O’na bir armağan vermek değil, teslimiyettir.