fbpx

Hazırlayan: Haluk Yılmaz

Elizabet’in hamileliğinin altıncı ayında  — Luka 1:26–28

Kadıköy, İstanbul’da gençler arasında popüler bir semttir. Modern atmosferi, ilerici eğilimleri ve birçok barıyla gençleri büyük ölçüde çeker. Aralık ayında dolaşırken, hatta bazı süslemelerin ortaya çıkmasını görebilirsiniz. Bu süslemeler, “Yılbaşı” kutlamaları için olsa da geleneksel olarak Noel ile ilişkilidir. Bu geleneklerin uzun bir tarihi var, ancak şimdilik sadece Kadıköy’ün Noel için önemine odaklanalım. 

Noel nedir? Bu, İsa Mesih’in doğumunun kutlamasıdır. Noel, eski Latince kelime “natalis”ten türemiş olan Fransızca bir kelimedir ve doğumla ilgili anlamına gelir. Türkiye’deki birçok Hristiyan bu tatili uygun bir şekilde “Doğuş Bayramı” olarak adlandırır. Ancak doğumu neden bu kadar önemlidir ve bunun Kadıköy ile İstanbul’da ne ilgisi var? 

Öncelikle, doğumun önemine bakalım. İncil’deki Eski Antlaşma, kendi halkını kurtarmaya gelecek olan bir Mesih’in (meshedilmiş olan) geleceğini kehanet eder. İnsan oldukları için Adem ve Havva’nın soyundan gelecek olan kurtarıcının insanlığı kurtarmak için geleceğini baştan beri görüyoruz. Peygamber Yeşaya, Mesih’in bir bakireden doğacağını ve ayrıca halkının cezasını taşıyacağını söyler (Yeşaya 7:14, 53:5-6). Onun insanlığı, kurtarıcı rolündeki temel unsur olacaktır. 

Ancak, eğer sadece insan doğasında olsaydı, kefaret edici kurbanı sınırlı olacaktı. Bu nedenle, o aynı zamanda ilahi doğada olmalıydı. Yeni Antlaşma’da, İsa’nın Yaratılış’ın bir parçası olmadığını, aksine kendisinin Yaratıcı olduğunu defalarca görüyoruz. O, Tanrı olan, insan olmuş ve kendisini çarmıha kadar bile alçaltmış olan bir insandı. Elçi Yuhanna, başlangıçta Kelam’ın olduğunu ve Kelam’ın Tanrı ile birlikte olduğunu, Kelam’ın Tanrı olduğunu ve Kelam’ın ete büründüğünü ve aramızda yaşadığını söyler. 

İsa’nın Tanrı’nın bedende var olduğu iddiası uzun süredir tartışmalı olmuştur. Roma İmparatorluğu’nun sonlarına doğru, birçok insan etin doğası gereği kötü olduğuna inanıyordu, bu nedenle İsa’nın insan doğasına sahip olamayacağını düşündüler. Diğerleri, onun doğumda Tanrı olan bir insan olduğunu iddia ettiler. Birçok Hristiyan lider, İsa’nın gerçek doğası hakkında İncil öğretisini netleştirmek istediği için, MS 451’de, günümüzde Kadıköy, İstanbul’da bulunan Khalkedon’da başka bir konsey düzenledi. 

Konseyin sonucu, İsa’nın iki doğaya sahip olduğu öğretisiydi: tamamen insan ve tamamen ilahi. Bu nedenle, Noel’in en büyük hediyesi, İsa Mesih’in dünyaya gelip günah için kendini kurban etmesiydi, böylece günahlarından tövbe eden ve ona inanan herkes, sonsuza kadar onunla birlikte yaşamak üzere ailesine davet edilecekti.  

Bu yıl, Altıyol’daki ünlü boğayı ziyaret ederseniz, #khalkedonnoel işaretlenmiş bir selfie çekin. 


Neden İsa? Çünkü O tamamen ilahi ve tamamen insan, ve günahlarımızı çarmıh üzerindeki ölümüyle tamamen ödedi.