fbpx

Resim: Ulvi Safari

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:
1-6: Merhameti bol olan Tanrı, içinde yaşadığımız suç ve günahtan dolayı ölü olan bizleri Mesih aracılığıyla yaşama kavuşturmuştur. O’nun lütfu olmasaydı hala ölü olarak Tanrı’dan ayrı yaşardık. Şuan kendimi küçük ve anlamsız hissetsem bile ruhsal gözlerimi açarak beni Mesih’le birlikte göklerde oturtan Tanrı’ya odaklamalıyım.

7-9: Tanrı, iman edenlere kurtuluş armağanını vermekle, yüce lütfunun zenginliğini yalnız bu çağda değil, gelecek çağlarda sergilemek istemiştir. O’nun lütfuna hiç de layık olmadığım halde beni kurtararak bu dünyada lütfunu göstermek ister. Günlük hayatımda bu lütuf görünmekte mi?

Bana hangi öğütler verilmektedir?
1-3: İsa Mesih’le tanışmadan önce Efes’teki imanlılar da dünyanın gidişatına göre yaşar, benliğin tutkularıyla ve aklın isteklerini yerine getirirdi. Çünkü içinde yaşadıkları suç ve günahtan ötürü ölüydüler. İman ettikten sonra onlar gibi eski davranışlarımdan tamamen ayrılabildim mi? Hala Tanrı’nın yüceliğine çamur atıp, O’nun yüce amacına karşı gelerek benliğimin tutkularına yeniliyor muyum? Her anımda Kutsal Ruh’un yönlendirişine güvenerek yaşamımı sürdürebiliyor muyum?

Efesliler 2:1-10
1-2 Sizler bir zamanlar içinde yaşadığınız suçlardan ve günahlardan ötürü ölüydünüz. Bu dünyanın gidişine ve havadaki hükümranlığın egemenine, yani söz dinlemeyen insanlarda şimdi etkin olan ruha uymaktaydınız. 3 Bir zamanlar hepimiz böyle insanların arasında, benliğin ve aklın isteklerini yerine getirerek benliğimizin tutkularına göre yaşıyorduk. Doğal olarak ötekiler gibi biz de gazap çocuklarıydık. 4-5 Ama merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için, suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde, bizi Mesih’le birlikte yaşama kavuşturdu. O’nun lütfuyla kurtuldunuz. 6 Tanrı bizi Mesih İsa’da, Mesih’le birlikte diriltip göksel yerlerde oturttu. 7 Bunu, Mesih İsa’da bize gösterdiği iyilikle, lütfunun sonsuz zenginliğini gelecek çağlarda sergilemek için yaptı. 8 İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı’nın armağanıdır. 9 Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir. 10 Çünkü biz Tanrı’nın yapıtıyız, O’nun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa’da yaratıldık.


• Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
• Bana hangi öğütler verilmektedir?