fbpx

Resim: KatarzynaBialasiewicz

Kutsal Kitap’tan Okunacak Bölüm: Koloseliler 3:1–17 

Bir kimse Mesih’teyse, yeni yaratıktır; eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur. —2.Korintliler 5:17 

Yeni şeyleri hepimiz severiz. Çocuklar ve hatta yetişkinler bile, yeni bir gömlek, yeni bir ayakkabı, yeni bir palto ya da yeni elbiseden ötürü her zaman memnun olur. Ama giysiler eskiyip bozulduklarından sadece geçici olarak yararlıdır.

Kutsal Kitap da yeni şeylerden söz eder. Kutsal Kitap’ın sözünü ettiği yeni şeyler sonsuzdur ve asla eskimez. Her zaman yeni kalır. Eskimemelerinin nedeni, onları yeni yapan Kişi’dir. Yuhanna, Vahiy 21:5’de, Tanrı’yı tahtında oturmuş olarak görmüş ve O’nun, “İşte her şeyi yeniliyorum” dediğini duymuştu. İsa, Nikodim’e tüm insanlığın yeniden doğmaya ihtiyacı olduğunu söylemişti. Biz yeniden doğduğumuzda Mesih’te yeni bir yaratık haline geliriz. Yeni bir yürek ve yeni bir ruha sahip yeni bir insan haline geliriz. Bu tür kişiler, doğruluk ve gerçek kutsallıkta Tanrı’nın benzerliğine göre yaratılmışlardır. Yeni bir antlaşmamız ve yeni bir buyruğumuz vardır. Düşüncelerimizin yenilenmesi aracılığıyla yeni bir yaşam sürmek üzere çaba göstermeliyiz.

Davut’un Mezmur 40’da sözünü ettiği gibi, Tanrı bizi ölüm çukurundan, balçıktan çıkarttıysa ve taht üzerinde Oturan’ın kaymayalım diye ayaklarımızı kaya üzerinde tutmasına izin verdiysek o zaman ağzımızda yeni bir ezgi, Tanrımız’a bir övgü ilahisi olacaktır. Zaferli olanlar yeni bir isim alacak, yeni Yeruşalim’de ve yeni bir gök ve yeryüzünde yaşayacaklardır.

Hayatımızın her gününde Tanrı’nın sağladığı yeni şeylerin bereketlerinin tadını çıkaralım çünkü bunlar asla eskimeyecek olan şeylerdir.“…imanın verdiği tam güvenceyle, yürekten bir içtenlikle” her şeyi yenileyen Tanrı’ya yaklaşalım.


Yeni benlik, eski benlik öldüğünde var olur.