fbpx

Resim/video: Yuhanna 4:1–26

İsa şöyle yanıt verdi: “Bu sudan her içen yine susayacak. Oysa benim vereceğim sudan içen sonsuza dek susamaz. Benim vereceğim su, içende sonsuz yaşam için fışkıran bir pınar olacak.”  —Yuhanna 4:13–14

İsa’nın ayetlerdeki kimliği:
4, 7–9: İsa, günahkârlara gerçek yaşam vermek için insanların alışık olduğu önyargı ve yanlış anlamaları aşar şekilde davranır. O günlerde Yahudiler Samiriyelilerden kaçınmakta, onların yaşadığı bölgeden geçmekten bile sakınmaktadır. İsa ise o bölgeye gider ve orada yaşayanların günahkâr saydığı bir kadına yaklaşır. Hiç kimsenin bilmesini istemediğim, sonsuza kadar gizlemeye çalıştığım bir hatam var mı? Herkes tarafından reddedildiğimi düşündüğüm, hata kendimi bile kabul edemediğim oldu mu? Rab’bin uzattığı ele tutunmalıyım. İsa günahkârları kurtarmak için geldi!

10-14: Yaşam suyu, İsa’da olan sonsuz yaşamdır. İsa’ya iman edip O’nun verdiği sudan içen, susuzluğunu giderebilir. Tanrı Egemenliği’ndeki kaynaklarla yaşarsak, susuzluk çekmeden ya da eksiklik yaşamadan hayatımızı sürdürebiliriz. Ben hangi kaynaklara dayanarak yaşıyorum?

Bana hangi öğütler verilmektedir?
1–3: İsa bile bazen yanlış anlaşılmıştır. Ben de bugünlerde yanlış anlaşılıyor muyum? Yanlış anlaşıldığımda nasıl davranıyorum?

11, 12: Yaşam suyunu bulamayanlara, bu suyun kaynağı olan Mesih İsa’ya olan tanıklığımı veriyor muyum? Bugün kime yaşam suyu olan İsa’yı tanıtacağım?

 

Yuhanna 4:1–14
1-3 Ferisiler, İsa’nın Yahya’dan daha çok öğrenci edinip vaftiz ettiğini duydular –aslında İsa’nın kendisi değil, öğrencileri vaftiz ediyorlardı– İsa bunu öğrenince Yahudiye’den ayrılıp yine Celile’ye gitti. 4 Giderken Samiriye’den geçmesi gerekiyordu. 5 Böylece Samiriye’nin Sihar denilen kentine geldi. Burası Yakup’un kendi oğlu Yusuf’a vermiş olduğu toprağın yakınındaydı. 6 Yakup’un kuyusu da oradaydı. İsa, yolculuktan yorulmuş olduğu için kuyunun yanına oturmuştu. Saat on iki sularıydı. 7 Samiriyeli bir kadın su çekmeye geldi.

İsa ona, “Bana su ver, içeyim” dedi. 8 İsa’nın öğrencileri yiyecek satın almak için kente gitmişlerdi.

9 Samiriyeli kadın, “Sen Yahudi’sin, bense Samiriyeli bir kadınım” dedi, “Nasıl olur da benden su istersin?” Çünkü Yahudiler’in Samiriyeliler’le ilişkileri yoktur.

10 İsa kadına şu yanıtı verdi: “Eğer sen Tanrı’nın armağanını ve sana, ‘Bana su ver, içeyim’ diyenin kim olduğunu bilseydin, sen O’ndan dilerdin, O da sana yaşam suyunu verirdi.”

11 Kadın, “Efendim” dedi, “Su çekecek bir şeyin yok, kuyu da derin, yaşam suyunu nereden bulacaksın? 12 Sen, bu kuyuyu bize vermiş, kendisi, oğulları ve davarları ondan içmiş olan atamız Yakup’tan daha mı büyüksün?”

13 İsa şöyle yanıt verdi: “Bu sudan her içen yine susayacak. 14 Oysa benim vereceğim sudan içen sonsuza dek susamaz. Benim vereceğim su, içende sonsuz yaşam için fışkıran bir pınar olacak.”

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?