fbpx

Resim: Sina Dağı

Yasa Kitabı’nda yazılanları dilinden düşürme. Tümünü özenle yerine getirmek için gece gündüz onu düşün. O zaman başarılı olacak ve amacına ulaşacaksın. —Yeşu 1:8

Eğer Yeşu Musa’yla beraber geçirdiği 40 yıllık yoldaşlığından bir şey öğrenmişse, o da Tanrı’nın bereketleyeceği tek şeyin O’nun isteğinin O’nun istediği şeklinde yapılmış olmasıdır. İsrail halkını Kenan diyarına götürmek üzereyken, Tanrı Yeşu’ya bir şey hatırlattı. Ancak Tanrı’nın isteğini yerine getirmekle Kenan diyarını fethedeceklerdi. Tanrı’nın isteğinin ne olduğunu anlatmak için artık Musa yanında yoktu, bu yüzden Yeşu Tanrı’nın isteğini öğrenmesi için başka bir yol bulmak zorunda kaldı. Tanrı Yeşu’ya özel ve araçsız esinleme şeklinde konuşabilirdi ama bu nadiren olmuştu. Yeşu Tanrı’nın ondan ne istediğini düzenli bir şekilde nasıl bilecekti ve nasıl yapacaktı? Tanrı ile O’nun isteğini bilmek için tek kaynak bu “Yasa Kitabı” idi.

Bu “Yasa Kitabı” Musa tarafından çöldeki gezide yazılmıştı. Tanrı’nın Musa’ya ve insanlara söylediği ile onlar için yaptığı her şey kitapta kayıtlıydı. Ayrıca dünyanın yaratılışından Musa’nın doğumuna kadar Tanrı’nın Musa’ya açıkladığı kurtarma planı da kayıtlıydı. Tanrı’nın neler yaptığı hakkındaki hikayeler Tanrı’nın açıklamalarıyla beraber yazıldı. Kitap böylece Yeşu’ya rehberlik edip Tanrı hakkında neye inanması gerektiğini öğretecektir. Bundan başka kitaptaki emirler Tanrı’nın Yeşu ile halkından neler beklediğini gösterecektir. Bu “Yasa Kitabı”ndan Yeşu, Tanrı’nın İbrahim ve çocuklarına verdiği lütuf vaatlerini öğrenecektir. Tanrı’nın yolu budur: Tanrı’ya ve vaatlerine inanmak ve emirlerine itaat etmektir. İman ve itaat yürümek için kullandığımız iki ayaktır. Vaatler ve emirler nereye gideceğimizi gösteren iki ışıktır.

İman ve itaatte yürüyebilmek için bu “Yasa Kitabı”ndaki Tanrı Sözü üzerine derin derin düşünmesi gerektiği yazılmıştı. Tanrı’ya inanmak ve itaat etmek kolay değildir. Bize yardım etmesi için O’nun lütfuna ihtiyacımız var ama Tanrı’nın lütfu bize Tanrı Sözü aracılığıyla gelir. Aslında Söz’ü, “seni tekrar oluşturan O’nun lütfunun Sözü” olarak nitelenir. Eğer Tanrı Sözü’nü ağızlarımızda ve aklımızda tutmazsak Tanrı’ya neler için güveneceğimizi ve bizden neler istediğini bilemeyiz. Sıkıntılarda Tanrı’ya inanmak ya da O’na itaat etmekte zorluk çekeceğiz. Sonuç olarak ne “yolumuzu zengin” yapabiliriz ne de “iyi bir başarı” elde edebiliriz.

Yeşu, İsrail halkına Kenan diyarını başarılı bir şekilde fethetmeye nasıl götürecek? Ancak işlerini Tanrı’nın yoluyla yaparak başarılı olacak. Tanrı’nın yolu, Kendi Kitabında açıklanmıştır. Bu yüzden Yeşu, Tanrı Sözü’nü çalışmak ve üzerinde derin derin düşünmek için zaman harcayacaktır. İmanı Tanrı Sözü’yle beslenecek ve itaat edebilmek için Tanrı Sözü tarafından yönlendirilip güçlendirilecektir. Böylece karşılaştığı her durumda sadece Yeşu değil onu takip eden İsrailliler de Tanrı’nın lütfunu görecektir. Bu kitap sadece insanların bereketlenmesi için değil; Tanrı’yı bilen ve O’na itaat edenler tarafından Tann’nın yüceltilmesi için yazıldı. Şimdi bu ayetin önemini görebiliyor musun? Bir şeyler yaparken bu…

Tanrı’nın yoluyla yapılacak.