fbpx

Mesih’ten işittiğimiz ve şimdi size ilettiğimiz bildiri şudur: Tanrı ışıktır, Onda hiç karanlık yoktur —1. Yuhanna 1:5

 

İsa yine halka seslenip şöyle dedi: “Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen, asla karanlıkta yürümez, yaşam ışığına sahip olur.” —Yuhanna 8:12

Işık ne kadar güzeldir! Işıksız yaşamak çok zor olurdu. Karanlık hoş değildir. Sadece hırsızlar ve yaptıkları kötü işleri başkalarının görmesini istemeyen insanlar karanlığı sever. Tanrı insanların karanlıkta yaşamalarını istemediği için yeryüzünü aydınlatmaları için güneşi ve ayı yarattı. Işığa, karanlığı kovalayabilme gücü gibi harika bir özellik verdi.

Kutsal Kitap, Tanrı’nın sadece görülen ışığın yaratıcısı olmakla kalmadığını, aynı zamanda Kendisinin de ışık olduğunu söyler. Tanrı’nın huzurunda her şey berrak, açık ve görünürdür. İnsanlardan sakladığımız bütün gizli düşüncelerimiz ve arzularımızı Tanrı’dan saklayabilmek imkânsızdır.

Tanrı bu gerçeği çocuklara bile bildirir. Bir çocuk olarak, başka birisine ait olan bir şeyi almaya ayartılmış olabilirsiniz. Onu gizlice almış olabilirsiniz. Yaptığınız şeyi kimse görmemişti ve kimse sizi hırsız olmakla suçlamamıştı. Ama vicdanınızın sizi nasıl rahatsız ettiğini hatırlıyorsunuz. Vicdanınız size, “Yanlış bir şey yaptın! Hırsızlık etmek doğru bir şey değildir!” diyordu.

Bu, Tanrı’nın sizi ikna etmesi ve başka birisine ait olan şeyleri almanın yasak olduğunu anlamanızı sağlamasıydı! Tanrı herkesin hayatında bu şekilde etkin olur. Bir insan yanlış bir şey yaptığı zaman, vicdanı kendilerini rahatsız eder. Tanrı ışıktır ve insanlara neyin doğru, neyin yanlış olduğu hakkında anlayış sağlar.

Ne yazık ki, insanlar karanlığı ışıktan daha çok severler (Yuhanna 3:19). Günahkâr kişi ışığı sevmez çünkü kötü hareketlerini saklamak ister. Ama Tanrı her şeyi görür ve bilir. Tanrı’nın ışığı sevmeyen bütün insanları yargılayacağı bir gün gelmektedir.

1. Tanrıya neden ışık adı verilir?
2. Işık insan yüreğine nasıl erişir ve ne yapar?