fbpx

“İşte, dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı Kuzusu!”  —Yuhanna 1:29

Tanrı çok eski zamanlarda insanlara günahları için kurban etmeleri üzere bir kuzu getirmelerini buyurmuştu. Kuzunun tamamen kusursuz olması gerekiyordu; kör, topal ya da hasta olamazdı. Bu kuzu, hatasız, günahsız Kuzu olan İsa Mesih’i simgeliyordu.

Günahın Tanrı’nın adaleti aracılığıyla ölümle cezalandırılması gerektir. Kutsal Kitap, “kan dökülmeden bağışlama olmaz” der (İbraniler 9:22). Günahkarların ölmesini istemeyen sevgi dolu Tanrımız, günahkarların masum bir kuzuyu bir sunu olarak getirmelerine izin verdi. Kuzu, kesilip sunağın üzerine konulup yakılarak günahlı kişinin yerine ölmüş oldu. Günah simgesel olarak masum kuzuya aktarıldı ve kurbanı sunan kişiler temiz oldular.

İsa Mesih, herkesin günahını Kendi üzerine alıp bütün insanlar için öldüğünden Ona Tanrı Kuzusu adı verilir. Masum olan Kişi, suçlular için ölmüştür. Bu, Tanrı’nın sevgisi ve merhametinin büyük bir mucizesidir. İsa’nın ölümünden beri, artık günahkarların günahları için bir sunu olarak bir kuzu getirmeleri gerekmemektedir. İsa’nın kanının kurbanı bütün çağlarda yaşayan bütün insanlar için yeterlidir.

Tanrı Kuzusu olan İsa Mesih ölümüyle bütün günahlarımızı ortadan kaldırır. O’nun kanı, Kendisinin kurtaran kurbanına iman edenlerin hayatlarım günahtan kurtarır.

1. İsa Mesih’e neden Tanrı Kuzusu adı verilmektedir?
2. İsa Mesih’in sunduğu kurban bizim için ne anlama gelmektedir?