fbpx

Resim: Aaron Burden

Kim buyruklarımı bilir ve yerine getirirse, işte beni seven odur. —Yuhanna 14:21

Yerine getirilecek buyruklar hangileridir? “Kutsal Yazılar’ın tümü Tanrı esinlemesidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır” (2.Timoteos 3:16). Kutsal Yazılar’ın tümü Tanrı tarafından esinlendirildiğinden, Kutsal Kitap’ın tümü Tanrı’nın buyruklarıdır. Günümüzde bazen, “O ayet günümüz için geçerli değil” ya da “Bu, yıllar önce farklı bir kültürde yazılmıştı” gibi ifadeler duymaktayız.

İbraniler 3:5–19’da, İsrailliler’in o zaman olduğu gibi inançsızlıktan suçlu olmak konusunda uyarılıyoruz. Onlara Tanrı’ya inanıp inanmadıkları sorulsaydı, tabii ki inandıklarını söyleyeceklerdi ve kendilerine imansız denilmesine karşı çıkacaklardı. Tanrı’nın buyruklarından kuşku duymaları ve Tanrı’nın söylediklerini yapmamaları onları imansızlar sınıfına sokmuştu. Bu onların vaat edilen diyara girmelerini engellemişti. Mısır’dan çıkan o büyük kalabalık içinde vaat edilen diyara giren yirmi yaş ve üzeri sadece iki kişi olmuştu. Geri kalanları inançsızlıklarından ötürü girememişlerdi.

Ben nasıl inançsızlıktan suçlu olabilirim? Bunun yanıtı çok açıktır. “Bu nedenle, yapılması gereken iyi şeyi bilip de yapmayan, günah işlemiş olur” (Yakup 4:17).

Her birimizin kendimize içtenlikle, Ben Tanrı’nın Sözü’nü izliyor muyum yoksa farklı yapmayı tercih ettiğim bazı şeyler olduğundan Tanrı Sözü’nü her zaman izlemiyor muyum? sorusunu sormamız gerekmektedir. İnanlı olduklarını söyleyen bazı kişilerin bazı şeyleri farklı yaptığını ve ben de böyle yapabileceğimi söyleyerek kendimi haklı çıkartmaya çalışıyor bile olabilirim. İnsanların söyledikleri ya da yaptıkları şeylere göre değil, Kutsal Kitap’ın söylediklerine göre yargılanacağımızı asla unutmamalıyız.

Beni seven sözüme uyar. —Yuhanna 14:23