fbpx

Resim:  Yuhanna 10:16-28

İsa’nın ayetlerdeki kimliği:
16: İsa ağılda olmayan başka koyunları da toplamaya gelmiştir. Bu iman etmiş olanların tanıklığı aracılığıyla gerçekleşecektir. İsa’nın sesine kulak vererek O’nun sürüsüne katılıp O’nu izliyor ve hala ağılda olmayanlar için tanıklık ediyor muyum?

17,18: İsa beni çok sevdiği için, güçlü hükümdar olmasına rağmen, kendi isteğiyle çarmıhta canını verdi. İsa’nın bu büyük sevgisini düşünüp O’na hamtlar sunuyor muyum?

27,28: İsa, sesini duyup O’nu izleyenleri korur. Beni İsa’nın elinden alacak hiç kimse yoktur (Romalılar 8:35-39)!

Bana hangi öğütler verilmektedir?
20,21: İsa’nın sözleri Yahudiler arasındaki tartışmayı tekrar alevlendirir. Müjde, insanlar arasında çekişme ve tartışma yaratır (Matta 10:34,35). Müjde’yi reddedenlerin çok olduğunu unutmamalıyız (Matta 7:13,14). Gerçek yolun dar ve çetin olduğunu hatırlayarak yaşıyor muyum?

24-27:Sadece İsa’ya ait olanlar, O’nun sesine kişisel olarak yanıt verebilir. İsa’ya ait koyunun özelliği nedir? Onlar İsa’nın sesini işitir, O’nunla iletişim kurarlar. Onlar, İsa’ya itaat eden bir yaşam sürdürürler. Mesih’e ait koyunların bu özellikleri bende var mı?

Yuhanna 10:16-28
16 Bu ağıldan olmayan başka koyunlarım var. Onları da getirmeliyim. Benim sesimi işitecekler ve tek sürü, tek çoban olacak. 17 Canımı, tekrar geri almak üzere veririm. Bunun için Baba beni sever. 18 Canımı kimse benden alamaz; ben onu kendiliğimden veririm. Onu vermeye de tekrar geri almaya da yetkim var. Bu buyruğu Babam’dan aldım.”

19 Bu sözlerden dolayı Yahudiler arasında yine ayrılık doğdu. 20 Birçoğu, “O’nu cin çarpmış, delidir. Niçin O’nu dinliyorsunuz?” diyordu.

21 Başkaları ise, “Bunlar, cin çarpmış bir adamın sözleri değil” dediler. “Cin, körlerin gözlerini açabilir mi?”

22 O sırada Yeruşalim’de Tapınağın Açılışını Anma Bayramı kutlanıyordu. Mevsim kıştı. 23 İsa tapınağın avlusunda, Süleyman’ın Eyvanı’nda yürüyordu. 24 Yahudi yetkililer O’nun çevresini sararak, “Bizi daha ne kadar zaman kuşkuda bırakacaksın?” dediler. “Eğer Mesih isen, bize açıkça söyle.”

25 İsa onlara şu karşılığı verdi: “Size söyledim, ama iman etmiyorsunuz. Babam’ın adıyla yaptığım işler bana tanıklık ediyor. 26 Ama siz iman etmiyorsunuz. Çünkü benim koyunlarımdan değilsiniz. 27 Koyunlarım sesimi işitir. Ben onları tanırım, onlar da beni izler. 28 Onlara sonsuz yaşam veririm; asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz.

• Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
• Bana hangi öğütler verilmektedir?