fbpx

Resim: Yuhanna 14:10-21

İsa’nın ayetlerdeki kimliğı:
10,11: İsa, Tanrı’yla beraber olup O’nun sözünü dinler. Baba ile Oğul’un ilişkisini doğru anlayıp Rab’be doğru inanıyor muyum?

12: İsa’nın kişiliğini, yaptığı işler ve  Tanrı’yla olan beraberliğine bakarak anlayabilirim. Tanrı, iman etmeyenleri Mesih’e getirmek için daha büyük işler yapmama izin verir. Tanrı bana nasıl bir iş verdi? Onu yerine getiriyor muyum?

13,14: Yol, yaşam ve gerçek olan İsa Mesih’i kabul etmek, dua olmadan imkânsızdır. İsa bu konuda duayla aracılık eder ve cevap verir (14). Rab’bin büyük işleri için dua ediyor muyum?

16,17: Yardımcı (Tesellici) olan Kutsal Ruh benimle birlikte olmak, imanlılarla sonsuza dek kalmak ve gerçek olan Mesih’e tanıklık etmek için aramızdadır. Diri sözü sayesinde Mesih’i daha iyi tanıyor muyum? Öyleyse Kutsal Ruh içimde yaşıyor demektir!

18,19: İsa, dirilip beni günahlardan kurtararak yüreğimde yaşar. Ben İsa’ya bakıp her gün O’nunla birlikte yaşıyor muyum?

20: Şimdi İsa’dayım ve Mesih aracılığıyla  Tanrı’da yaşıyorum. İsa’nın benim için Baba’nın evinde yer hazırladığı ve O’nunla yaşayacağım kesin olduğu gibi (2), bugün Tanrı’nın (16) içimde yaşadığı da kesindir. İçimde yaşayan Tanrı’nın isteğine uygun yaşıyor muyum?

Bana hangi öğütler verilmektedir?
15,21: Sevgi bir duygu değildir. Sevgi, Mesih’in sözünü dinlemekle gerçekleşir. Rab bugün bana ne söylüyor? İsa’nın buyruğunu sevgi dolu bir yürekle uyguluyor muyum?

Yuhanna 14:10-21
10 Benim Baba’da, Baba’nın da bende olduğuna inanmıyor musun? Size söylediğim sözleri kendiliğimden söylemiyorum, ama bende yaşayan Baba kendi işlerini yapıyor. 11 Bana iman edin; ben Baba’dayım, Baba da bendedir. Hiç değilse bu işlerden dolayı iman edin. 12 Size doğrusunu söyleyeyim, benim yaptığım işleri, bana iman eden de yapacak; hatta daha büyüklerini yapacaktır. Çünkü ben Baba’ya gidiyorum. 13 Baba Oğul’da yüceltilsin diye, benim adımla dilediğiniz her şeyi yapacağım. 14 Benim adımla benden ne dilerseniz yapacağım.”

15 “Beni seviyorsanız, buyruklarımı yerine getirirsiniz. 16-17 Ben de Baba’dan dileyeceğim. O sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir Yardımcı, Gerçeğin Ruhu’nu verecek. Dünya O’nu kabul edemez. Çünkü O’nu ne görür, ne de tanır. Siz O’nu tanıyorsunuz. Çünkü O aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır. 18 Sizi öksüz bırakmayacağım, size geri döneceğim. 19 Az sonra dünya artık beni görmeyecek, ama siz beni göreceksiniz. Ben yaşadığım için siz de yaşayacaksınız. 20 O gün anlayacaksınız ki, ben Babam’dayım, siz bendesiniz, ben de sizdeyim. 21 Kim buyruklarımı bilir ve yerine getirirse, işte beni seven odur. Beni seveni Babam da sevecektir. Ben de onu seveceğim ve kendimi ona göstereceğim.”


  • Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
  • Bana hangi öğütler verilmektedir?