fbpx

Resim: Milada Vigerova

Doğruluk uğruna acı çekseniz bile, ne mutlu size! İnsanların “korktuğundan korkmayın, ürkmeyin.”.  —1.Petrus 3:14

İsrail halkı Tanrı’nın buyruklarına itaat edip onları yerine getirdiklerinde Tanrı’nın bereketlerini de aldı. Tanrı onları kendilerini çevreleyen düşmanlarından korudu. Onların savaşlarını savaştı. Bundan sonra Rab’bi tanımayan ve İsrail için yaptıklarını bilmeyen başka bir nesil geldi. Bu yüzden Tanrı bundan sonra putperest ulusları onların önünden kovmadı.

“RAB İsrailliler’i sınamak için” (Hâkimler 3:4) düşmanlarının orada kalmasına izin verdi. “Ataları gibi özenle RAB’bin yolundan gidip gitmeyeceklerini görmek için onları bu uluslarla sınayacağım” (Hâkimler 2:22). Putperest ulusların varlıklarını sürdürmelerine, İsrail’in gelecek nesillerini sınamak, denemek ve onlara ders vermek için izin verildi. Hayat İsrail için günlük güneşlik değildi. Etraflarındaki uluslarla yaptıkları savaşlar, İsrail için sınanma ve denenme oluşturuyordu.

Tanrı halkını hâlâ sınar. Kendisine ait olduklarını söyleyenlerin sadakatını sınamak için üzerlerine “düşman ateşi” açılmasına izin verir. “Doğruluk uğruna acı çekseniz bile, ne mutlu size!” (1.Petrus 3:14).

İbraniler Kitabı’nın yazarının söylediği gibi, “Terbiye edilmek başlangıçta hiç tatlı gelmez, acı gelir. Ne var ki, böyle eğitilenler için bu sonradan esenlik veren doğruluğu üretir” (İbraniler 12:11).

Ayartılmalar, sıkıntılar, sınavlar, acı çekmeler ve zulümler sizin düşmanınız mı? Belki öyledir! Belki de İsrail gibi, sizin için de bir sınav olabilirler. Ama daha da önemlisi şudur: Tanrı’ya itaat ederek sınavı başarıyla vermek, Tanrı’ya Kendisini sadık bir şekilde sevip O’na hizmet edeceğinizi bildirir. Tanrı’nın bereketleri de buradadır.

Tanrı’nın bereketlerini, denenme zamanlarında itaat içinde olarak alırız!