fbpx

Resim: John Hansen / Miletos

Miletos (Milet), Anadolu’nun İonia bölgesinde, İ.Ö. 1600 yıllarından beri kurulu olan antik çağın önemli kentiydi. Mitolojiye göre Girit’ten sürülen Miletos, bu kenti kurmuştu. Bugün Aydın’ın Yenişehir ilçesi yakınlarında yer alan Miletos, eskiden Menderes Irmağı’nın denize döküldüğü yerde bir liman konumundaydı. Grek felsefesi, astronomi ve geometrinin kurucularından sayılan Thales, İ.Ö. 640-546 yılları arasında Miletos’ta yaşadı. Miletos İ.Ö. 494’te Darius yönetimindeki Pers güçleri tarafından talan edilerek sakinleri soykırımdan geçirildi. Ancak şehir İ.Ö. 334’de bu kez Büyük İskender tarafından fethedildi. Kentin en önemli tapınağı Apollon 20 km güneyde kalan Didim’de kurulmuştu. Apollon Tapınağı helenistik dünyada Efes’teki Artemis ve Samos’taki tapınaktan sonra en büyüğü idi.

Pavlus Miletos’a varır varmaz 50 km uzaklıkta bulunan Efes kilisesinin önderlerini yanına çağırdı. Pavlus Efes’ten gelen kilise önderlerine uzun uzun öğütler verdikten sonra, yıllardır Anadolu’da nasıl gece gündüz çalıştığını anlattı. Pavlus’un Miletos’ta kilise önderlerine yaptığı konuşma, herkesin duygulu anlar yaşadığı bir veda konuşmasıydı. Pavlus “Artık yüzümü göremeyeceksiniz” dediğinde, kimse gözyaşlarını tutmaya hakim olamamıştı.¹

Pavlus’un İ.S. 53-58 yılları arasında Ege bölgesi ve Asya’da yaptığı müjdecilik, hayatının en önemli kesitini oluşturur. Pavlus Romalılar ve Korintliler mektuplarını bu dönemde yazdı.


 

Anadolu’da Hristiyanlık

Yazar bu kitabın bölümlerini kullanma izni verdi. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek isterseniz, lütfen kopyanızı buradan satın alınız.