fbpx

Resim: Jaka Škrlep

Kapı Ben’im. Bir kimse benim aracılığımla içeri girerse kurtulur. Girer, çıkar ve otlak bulur.

Yuhanna 10:9

İsa bizlere, Kendisi çoban olarak, koyun ağılında Kendi bakımı altında korunma fikrini verir. Çoban koyunlarını hırsız ve haydutların sahte öğretilerinden korur. Bizi, ruhsal hastalık oluşturabilecek kötü düşünceleri aklımızda tutmaktan korur.

Çoban koyunlarına bakar ve ihtiyaçlarını karşılamaya çalışır. Onların ağızlarına zorla yiyecek tıkmaz, bunun yerine onları otlak bulmaya götürür. Mezmur yazarı, “Beni yemyeşil çayırlarda yatırır” der. Bu da oradaki otların yeşil ve tadının iyi olduğunu ima eder. Burada koyunlar için bol bol yiyecek de vardır. Yemek yiyip, sindirip, geviş getirmeleri, büyüme, kuvvet ve sağlık sağlar.

İnanlının da Kutsal Kitap’ta otlak bulmaya ihtiyacı vardır. Birinci Timoteos 4:13, 15 bize, “kendini… Kutsal Yazılar’ı okumaya… ada” ve “Bu konuların üzerinde dur” diye buyurur. Vahiy de ayrıca, “… okuyana, ne mutlu!” der. Tanrı Sözü’nü okuyup, üzerinde derin düşünerek ruhsal bakımdan beslenip ruhsal besinleri sindirdikçe iyi düşüncelerimiz olacak ve sahte doktrinleri ayırt edebileceğiz. Hayatımızda büyüme, kuvvet ve sağlık yaşayacağız.

Tanrı’nın otlakları, ruhsal başarının garantisidir.