fbpx

Resim: Alphacolor

İşte size müjdelenmiş olan söz budur.  —1.Petrus 1:25

“Yeni Doğduk” bölümünde okuduğumuz gibi Petrus Tanrı Söz’ü aracılığıyla tekrar doğduğumuzu bize anlatmıştı. Şimdi Tanrı’nın bize bu Söz’ü nasıl ulaştırdığı anlatılıyor: Müjdelenerek! Müjde bize, Yeni Antlaşma’da görüldüğü gibi, elçilerin müjdecilikleri aracılığıyla gelmiştir. Tanrı bizde inanç oluşturmak için elçilerin müjdelediği bu Söz’ü kullandı. Bazılarımıza Kutsal Yazıları’nı okurken Müjde ulaştırıldı, bazılarımıza ise Müjde’nin başkası tarafından anlatılması aracılığıyla gelmiş oldu. Her neyse, Pavlus bize şunu söylüyor: “iman, haberi işitmekle, işitmek de Mesih’le ilgili Söz’ün yayılmasıyla olur” (Romalılar 10:17). İman olmadan kurtulmuş olmayız. Tanrı Sözü olmadan inanamayız.

Tanrı Sözü Tanrı’nın bize yeni yaşam vermek için kullandığı araçtır. Müjde vaaz edildiğinde ya da bir kişinin Müjde’yi Kutsal Yazılar’da okuduğunda, Kutsal Ruh yenileyebilir. Kutsal Ruh bizde bu yeni yaşamı oluşturmak için başka hiçbir şeyi kullanmayacaktır. Bir müjdecinin söylediği gibi: “Kutsal Ruh en iyi Kendi arabasında yolculuk eder.” Kutsal Ruh bize günahımızı göstermek için Tanrı Sözü’nü kullanmaktadır. Ayrıca bize Kurtarıcımızı, Rab İsa Mesih’i göstermek için de onu kullanmaktadır. Günahlarımızdan gelen suçluluğumuzu ve Tanrı’nın gazabını anlamamız gerekir. Bu sorun sadece Kutsal Kitap’ta gösterilmektedir.

Buna benzer başka hiçbir sorun yoktur. Bu sorunu bize gösterecek başka hiçbir kitap yoktur. Ayrıca bu sorun için Kutsal Yazılar’da bulunan çözümden başka hiçbir çözüm yoktur. İnsan belki birçok başka problemi Müjde’yi okumadan çözebilir; ama Kutsal Yazılarda bulunan Müjde’ye bakmadıkça Tanrı’nın onun günahları hakkında ne düşündüğünü öğrenemeyecektir. Tanrı Sözü’nü okuyana kadar Tanrı’nın onun günahları için ne yaptığını da asla bilemeyecektir. Bu yüzden Kutsal Ruh bize yeni yaşamı vermek için Tanrı Sözü’nü kullanır. Neyi öğrenmeye ihtiyacımız olduğu bizlere gösteren tek kitap Tanrı Sözü’dür. Aslında Kutsal Ruh Kitap’ın yazarlarını bu amaçtan dolayı yönlendirdi. Kutsal Kitap. Kutsal Ruh’un Kitap’ıdır ve bu dünyadaki görevini yerine getirmek için bu Kitap’ı kullanır.

Galatyalılar’a mektubundaki ilginç bir ayetinde Elçi Pavlus dönüşümle Kutsal Ruh’u almayı eşit görmektedir. “Sizden yalnız şunu öğrenmek istiyorum: Kutsal Ruh’u, Yasa’nın gereklerini yapmakla mı, yoksa işittiklerinize iman etmekle mi aldınız?” (Galatyalılar 3:2) Bu “işittiklerinize iman” yukarda Romalılar 10:17’de bahsedilen kavram ile aynıdır. Kutsal Ruh’u almamızın tek yolu Müjde’yi “işitmek”tir. Bize yeni yaşam vermek için Tanrı’nın kullandığı tek yol budur. Gerçekten değiştiğimizde Tanrı olan Kutsal Ruh bize gelir. Bu “işittiklerinize iman” ile ilgilidir. Bu “işitme” sadece Tanrı Sözü aracılığıyla olur.

Belki aynı şeyi tekrar ve tekrar yazdık. Önemli nokta bu: Tanrı Sözü’nün yerini başka bir şey alamaz. Tanrı insanlarını kurtarmak ve bereketlemek için onu kullanmaktadır. Bu konuda aynı fikirde misin? Peki, Tanrı Sözü’nü okuyor musun?

İman, haberi işitmekle, işitmek de Mesih’le ilgili Söz’ün yayılmasıyla olur.