fbpx

Resim: nelic

Kutsal Kitap’tan Okunacak Bölüm: Romalılar 6

İblis’e karşı direnin, sizden kaçacaktır.Yakup 4:7

Bu günahlı dünyada günahsız ve kötü alışkanlıklar olmadan yaşamak mümkün müdür? Kendi gücümüzle bu imkânsızdır; biz günahı yenemeyiz. Zafer nasıl elde edilir? Tanrı’ya şükürler olsun ki, zafer zaten kazanılmıştır! İsa çarmıhta ölüp sizin ve benim için kanını döktüğünde İblis’i yenilgiye uğrattı ve tüm insanlığın günahsız yaşamasını mümkün kıldı.

Mesih bizim yenmemizi sağladığı halde, insanın da kendine düşeni yapması gerekmektedir. İlk olarak,  Mesih’in bizim için öldüğüne inanıp O’nu yaşamımıza kabul etmeliyiz. Kutsal Ruh yaşamımızı yönlendirip yol göstermek için içimizde yaşamalıdır.

Mesih’i kabul ettiğimizde eski benliğimiz çarmıha gerildi ve günaha karşı ölü olduk. Romalılar 6:6’nın gerçeğini kabul edip inanırsak hayatımızda da gerçek haline gelecektir.“

Aklımdan çıkarmam sözünü, Sana karşı günah işlememek için” (Mezmur 119:11). Ayartılmayla karşılaştığımızda Tanrı Sözü üzerinde derin düşünmeli ve İsa’nın kanı aracılığıyla bize açık olan gücü düşünmeliyiz. Böyle yaptığımızda İblis’in kaçması gerekecektir.

Kendimizi ayartılacağımızı bildiğimiz bir yere koyarsak, yaşamımızı yenilgiye açarız. Bu tür yerlerden kaçmalıyız.“Sevgili kardeşler, size yalvarırım, cana karşı savaşan benliğin tutkularından kaçının” (1.Petrus 2:11). Fuhuştan kaçının (1. Korintliler 6:18).

“Tanrı güvenilirdir, gücünüzü aşan biçimde denenmenize izin vermez. Dayanabilmeniz için denemeyle birlikte çıkış yolunu da sağlayacaktır” (1. Korintliler 10:13). Tanrı’nın Kendi Sözü’nde bildirmiş olduğu şartları yerine getirirsek zaferli inanlılar olabiliriz.


…RAB’be umut bağlayanlarsa… kanat açıp yükselirler kartallar gibi…  Yeşaya 40:31