fbpx

Resim: Brooke Cagle

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:
Tüm metin: Kilisenin kocası olan Mesih, kendini feda edecek kadar gelinini sevdi. Topluluğumuzun hataları olsa da Mesih, onu gelin olarak kabul ettiği müddetçe tüm evrenin gözdesi sayılır. Rab’bin derinden sevip kutsallaştırmaya çalıştığı topluluğumu ben de derinden severek, sevinçle kabul etmeliyim.

Bana hangi öğütler verilmektedir?
22-24: Mesih’in imanlılar arasındaki evliliğinde kadının, kocasına bağlı kalması gerekmektedir. Çünkü Tanrı kocasını ona baş olarak vermiştir. Bu nedenle kocasına boyun eğmekle, Tanrı’nın düzenine boyun eğmiş olur. Tabi ki koca olan kişi de zayıflığından dolayı her zaman Tanrı’ya itaat edebilmesi için; hep Kutsal Ruh’un yönlendirişine bağlı olmalıdır. Kendimi kocama seve seve bağlı kılar mıyım?

25-30: Mesih imanlısı olan bir koca; Mesih’in kilisesi için kendini feda ettiği gibi karısını sevmesi gerekir. Karısının başı olmasının anlamı, karısına göre çok daha fedakarlık yapması gerektiği anlamına gelir. Karısının bağlılığını istemeden önce gerektiği gibi sevgi gösterip göstermediğini kendi kendine sorgulaması gerekir. Özelikle karısının ne yiyip giydiği hakkında kendi bedenine baktığı gibi sorumluluğunu yerine getirmesi gerekir.

31-33: Pavlus, imanlı karı koca ilişkisini Mesih’le kilise arasındaki ilişkiye benzetti. Mesih’le kilise ne kadar güçlü bağlandıysa karı kocanın da tam birlik içinde bağlanması gerektiğini vurgulamaktadır. Eşimle birlikte anrfnın tasarısına itaat edebilmem için her şeyden önce yapmam gereken ne olabilir?

22 Ey kadınlar, Rab’be bağımlı olduğunuz gibi, kocalarınıza bağımlı olun. 23 Çünkü Mesih bedenin kurtarıcısı olarak kilisenin başı olduğu gibi, erkek de kadının başıdır. 24 Kilise Mesih’e bağımlı olduğu gibi, kadınlar da her durumda kocalarına bağımlı olsunlar. 25 Ey kocalar, Mesih kiliseyi nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse, siz de karılarınızı öyle sevin. 26 Mesih kiliseyi suyla yıkayıp tanrısal sözle temizleyerek kutsal kılmak için kendini feda etti. 27 Öyle ki, kiliseyi üzerinde leke, buruşukluk ya da buna benzer bir şey olmadan, görkemli biçimde kendine sunabilsin. Amacı kilisenin kutsal ve kusursuz olmasıdır. 28 Aynı biçimde kocalar da karılarını kendi bedenleri gibi sevmelidir. Karısını seven kendini sever. 29 Hiç kimse hiçbir zaman kendi bedeninden nefret etmemiştir. Tersine, onu besler ve kayırır; tıpkı Mesih’in kiliseyi besleyip kayırdığı gibi. 30 Çünkü bizler O’nun bedeninin üyeleriyiz. 31 “Bunun için adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak, ikisi tek beden olacak.” 32 Bu sır büyüktür; ben bunu Mesih ve kiliseyle ilgili olarak söylüyorum. 33 Size gelince, her biriniz karısını kendisi gibi sevsin. Kadın da kocasına saygı göstersin.

• Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
• Bana hangi öğütler verilmektedir?