fbpx

“Bu nedenle uyanık kalın. Çünkü o günü ve o saati bilemezsiniz.” —Matta 25:13

Bu benzetmeden, günümüzdeki yaşam hakkında birkaç ders çıkarabiliriz. Rab geri döndüğü günde O’nunla gitmeye hazır görünen ama kandillerinde yağ olmayanlar olacağını anlıyoruz. Benzetmedeki kişilerin güveyle gidebilmeleri için kandillerinde yağ olması şarttı. Bu, akıllıları akılsızlardan ayıran bir etken olduğundan günümüzde bizler, Mesih geri döndüğünde akıllılar arasında olmak için ne yapmalıyız?

O’nu tanımalıyız (ayet 12). O’nu tanıdığımızda, O bize yaşamamız ve Tanrı yolunda yürümemiz için gereken her şeyi verir (2.Petrus 1:3). Mesih’i tanıdığımızda O’nun Ruhu içimizde yaşayacak ve bizi Ruh’un meyvesiyle dolduracaktır (Galatyalılar 5:22–25). Bu şekilde, Mesih bize, Rab’bin gelişinde sahip olmamız gereken yağı verir. Ancak Galatyalılar 5:24 bize, “Mesih İsa’ya ait olanlar, benliği, tutku ve arzularıyla birlikte çarmıha germişlerdir” der. Bu tutku ve arzular yağ stoğumuzu tüketir.

Ayrıca, Rab’bin gününün onu hiç beklemediğimiz bir anda geleceğini öğreniyoruz. Ayet 10, damat geldiğinde, hazır olanların O’nunla birlikte içeri girdiğini ve kapının kapandığını söyler. İyice kapanan kapının gösterdiği kesinlik, bizi bir sonraki yaşama hazır olmamız için bu dünyada dikkatli olmaya teşvik ediyor.

O’nun varlığı bugün bizi doldursun ki, kandillerimiz iyice yağla dolu olarak O’nu karşılamaya hazır olalım.

Üzerinde düşünülecek üç nokta:

1. Rab, O’nu hiç beklemediğimiz bir zamanda geri dönecektir.
2. Bu yüzden uyanık kalın.
3. Hazır olun.

Tanrın’ı karşılamaya hazırlan.