fbpx

Resim:  Benjamin Davies

Kutsal Kitap’tan Okunacak Bölüm: Efesliler 6:10–18

(Çünkü savaşımızın silahları insansal silahlar değil, kaleleri yıkan tanrısal güce sahip silahlardır.) Safsataları, Tanrı bilgisine karşı diklenen her engeli yıkıyor, her düşünceyi tutsak edip Mesih’e bağımlı kılıyoruz.   2.Korintliler 10:4, 5

İnanlının etkin silahları arasında temiz bir vicdan da vardır. Onun eksikliği düşmana, Tanrı’ya ait olan sizde bir düşman kalesi oluşturur, hayatı­nızda geri çekilip yenilgiye uğramanıza neden olur, size çok zarar vererek üzerinizde avantaj kazanma fırsatı verir. Tanrı, günahlarını itiraf ve terk ederek kendilerini alçaltanlara temiz bir vicdana sahip olma lütfu ve gücünü verir (Yakup 4:6) ve kaleler taş taş yıkılır. Sahte sonuçlardan yalanların yerini Tanrı yolunda bir bakış açısı ve ruhsal ayırt ediş alır. Tanrı’nın söylediklerini gerçekten demek istemediği şeklindeki bahane oluşturan düşüncelere sırtınızı çevirin. Son olarak düşüncelerinizi Kutsal Ruh’un yönetimi, özgür kılışı ve meshedişi altına yerleştirin.

Düşüncelerimiz, Kutsal Ruh’un yüce buyruğu altında koordine bir hal aldıklarında, gerçek düşman, en büyük yalancı olarak ipliği pazara çıkarılıp tanımlanmış olan İblis’e karşı öldürücü bir karşı saldırı oluştururlar!


Hiçbir çatışmanız yoksa telaşlanın!  Bir çatışma olduğunda ise gerçek düşmanı belirleyin.