fbpx

RAB’be umut bağlayanlarsa taze güce kavuşur, kanat açıp yükselirler kartallar gibi. Koşar ama zayıf düşmez, yürür ama yorulmazlar. —Yeşaya 40:31

Tanrı’nın Sözü ve eğer kendimize mal edersek O’nun bize ait olan vaatlerine hayret ve hayranlık duyarım. Şimdi kartala ve Tanrı’nın ona vermiş olduğu koruma donatımına bir bakalım. Kartal uçarken bütün kuşların en hızlısıdır ve üç kilometre uzağını görebilir. Bu kadar uzağı görebilmesi düşmanını belirlemesine ve yiyecek için avlanırken avını görmesine yardımcı olur. Tanrı bu özellikleri ona günlük hayattaki iyiliği ve korunması için vermiştir.

Tanrı, Yeşaya 40:31’de bize eğer Tanrı’ya umut bağlarsak bir kartalınki kadar güce sahip olacağımızı söyler. İblis çok güçlüdür. O havadaki hükümranlığın egemenidir ama Tanrı çok daha güçlüdür ve bize düşmanımız İblis’le savaşmamız için birçok silah sağlamıştır. Eğer yücelik diyarına gitmeyi istiyorsak, tetikte olmalı ve Tanrı’nın bize vermiş olduğu bütün silahları kullanmalıyız. Tanrı bunlara sahip olmamızı ister ve bunlar istememiz karşılığında bizimdir. “İblis’in hilelerine karşı durabilmek için Tanrı’nın sağladığı bütün silahları kuşanın” (Efesliler 6:11).

Yılan gibi zeki, güvercin gibi saf olmamız gerekmektedir.