fbpx

Resim: Choreograph

Kutsal Kitap’tan Okunacak Bölüm: 1.Petrus 3:1–12

Bunun gibi, ey kocalar, siz de daha zayıf varlıklar olan karılarınızla anlayış içinde yaşayın. Tanrı’nın lütfettiği yaşamın ortak mirasçıları oldukları için onlara saygı gösterin. Öyle ki, dualarınıza bir engel çıkmasın.1.Petrus 3:7

Genç bir çocukken yaşlı bir kardeşin, gençlerden oluşan bir gruba, karısıyla birbirlerine hiçbir zaman kızgın sözler söylemediklerini anlattığını duymuştum. Bu beni o kadar etkilemişti ki, bunun kendi evlilik hayatım için bir hedef oluşturmasını istedim. Dualarımız nasıl engellenebilir? Ben tüm içten inanlı anne babaların arzusu ve duasının, çocuklarının günah çamurunda kirlenmemesi, sorumluluk çağının erken yıllarında Rab İsa Mesih ve O’nun kilisesine kendilerini adaması ve nihai olarak hepsinin Cennet’te toplanması olduğuna inanıyorum.

Ama ya anneyle baba, kendi rol ve düzenlerinin dışına çıkıp çocukların önünde birbirlerini suçlarlarsa? Karı koca arasında doğal olarak bazen görüş farklılıkları ve anlaşmazlıklar olacaktır ama tüm bu anlaşmazlıkların çocuklar etrafta olmadıklarında çözümlenmesi en iyisidir. Eğer çocuklarımızın önünde bir hata yaptıysak, onlara hatamızı itiraf etmemiz gerekir ama ihtiyaçları olan güvenlik duygusunu ellerinden almamak için asla bu hatanın suçlusunun eşimiz olduğunu söylememeliyiz.

Bunları yapmazsak “dualarımızı engellemez miyiz?” 12. ayete tekrar dikkat edin. Evde bir kötülük yaratmamak için çok dikkatli olmamız gerekir çünkü “Rab kötülük yapanlara karşıdır.”


Çocukları düzeltmek istiyorsanız önce kendinizi düzeltin.