fbpx
Selanik-Antik Agora / Resim: Snowdog

Filipi’deki cezaevinden bir mucizeyle kurtulan Pavlus’la Silas, Amfipolis ve Apolonya’dan geçerek Selanik’e vardılar. Oldukça işlek bir liman kenti olan Selanik, Roma İmparatorluğu’nun Makedonya eyaletinin başkentiydi. Pavlus’un Selanik ziyareti kısa sürdü. Ancak bu kısa süre bile Yunanlılar’dan büyük bir kesimin ve kentin ileri gelen birçok kadınının İsa’ya iman etmesi için yeterli oldu. Bu durum karşısında büyük bir endişeye kapılan Yahudi önderler halkı kışkırtıp Pavlus’a karşı ayaklandırınca, Pavlus’la Silas kenti terk edip Veriya’ya geçtiler.¹


 

Anadolu’da Hristiyanlık

Yazar bu kitabın bölümlerini kullanma izni verdi. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek isterseniz, lütfen kopyanızı buradan satın alınız.