fbpx

Yalnız hiç kuşku duymadan, imanla istesin.  —Yakup 1:6

Cemaatimiz hafta ortası dua toplantısı için bir araya geldiğinde sık sık birisi, “birbirimiz için” dua ister. Bu isteğin asil niyetlerle yapıldığından eminim ama çoğu kez bunun kardeşlik için dua etmenin kişisel olmayan bir yolu olduğunu düşünürüm. Duaya ayrılmış zaman konusunda dikkatli olmamız ve grubumuzdaki diğer kişilere de dua etmeleri için yeterli zaman bırakmak gibi, izlememiz gereken belirli kurallar olduğundan dua grubumuzdaki herkes için ismiyle dua edemeyeceğimizi biliyorum.

O zaman yalnızken dua ettiğimizde “birbirimiz” için nasıl dua etmeliyiz? Kutsal Kitap okumamızda Mesih’in öğrencileri (ve bizler) için Baba’ya dua ettiğini görüyoruz. İzlememizin iyi olacağı birkaç örnek bulunmaktadır. İsa, 15. ayette, ayartılmanın sonuçlarından korunmaları için dua etmişti. Her inanlı aklında ya da bedeninde ya da her ikisinde birden günah konusunda ayartılmayla karşılaşır. Bu ayartılmaların sonuçlarından korunmaları için başkaları için dua etmeliyiz.

21. ayette, Kendisi Baba’yla birlik içinde olduğu gibi, bizim de birlik içinde olmamız için dua etmiştir. Başkalarıyla anlaşmazlıklar iman yaşamımıza ve kurtulmamış insanlara tanıklığımıza zarar verdiğinden kardeşler arasında birlik olması için dua etmeliyiz.

Efesliler 5:20, durmadan her şey (bütün kardeşler) için şükretmemizi söyler.

Yakup 5:14 bize birbirimizin fiziksel, ruhsal ve duygusal iyileşmesi için dua etmemizi söyler.

Yakup 1:5 bize kendimiz (ve başkaları) için bilgelik isteğiyle dua etmemizi söyler.

Doğru kişinin yalvarışı çok güçlü ve etkilidir.  —Yakup 5:16