fbpx

Resim: PeteWill

Kalkıp dua ettiğiniz zaman, birine karşı bir şikâyetiniz varsa onu bağışlayın ki, göklerdeki Babanız da sizin suçlarınızı bağışlasın.—Markos 11:25

Bağışlama sizinle diğer kişi arasında yatay olarak gerçekleşmeden önce, sizinle Rab arasında dikey olarak gerçekleşir. Rab’bin önünde duayla aramanız gereken bir yürek tutumudur.

İsa yeryüzündeki hizmeti sırasında dua hakkında çok şey öğretti. İlginçtir ki, bağışlama hakkındaki öğretilerini sık sık dua bağlamında verdi. Örneğin, bugünkü metinde İsa’nın şöyle dediğini görüyoruz: “Kalkıp dua ettiğiniz zaman, birine karşı bir şikâyetiniz varsa onu bağışlayın ki, göklerdeki Babanız da sizin suçlarınızı bağışlasın.” Burada İsa ne diyor? Dua etmek için Rab’be yaklaştığınız zaman, yüreğinizdeki gücenmenin üstesinden gelmelisiniz. Tanrı, kendisine dua edilirken her gücenmeyi bağışlamanızı buyuruyor.

Aynı şeyi Matta 6:9-13’te geçen ünlü Rab’bin Duası’nda da görürüz. İsa izleyicilerine şöyle dua etmeyi öğretir: “Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi, sen de bizim suçlarımızı bağışla” (12. ayet). Rab’bin Duası’nda örtülü bir beklenti vardır. Eğer Tanrı’nın sizi bağışlamasını diliyorsanız, siz de başkalarının borçlarını bağışlamaya razı olmalısınız. İsa bunu daha ayrıntılı olarak şöyle dile getiriyor: “Başkalarının suçlarını bağışlarsanız, göksel Babanız da sizin suçlarınızı bağışlar. Ama siz başkalarının suçlarını bağışlamazsanız, Babanız da sizin suçlarınızı bağışlamaz” (14-15. ayet). İsa sözünü hiç sakınmıyor. Dua ederken başkalarını bağışlamamızı buyuruyor. Bağışlamak bir öneri değil, zorunluluktur. Rab’be dua etmek için eğildiğinizde, size haksızlık yapanlara yüreğinizde hak etmedikleri lütfu sunmalısınız. İsa, Tanrı’nın günahınızı bağışlamasını ve O’nunla paydaşlığınızı eski hâle getirmesini, sizin de bağışlamak için istekli olmanıza bağlamaktadır.

Bu yüzden, size haksızlık eden kişiyle yüzleşmek için bir plan yapmadan önce Tanrı’yla konuşun. Yaralarınızı O’na anlatın ve teselli için feryatedin. Yüreğinizi O’na açın ve gücendiğiniz kişiyi bağışlamanız için doğaüstü yardımını dileyin. O’nun huzurunda, O’nun gücüyle bir başkasının size olan borcunu iptal etmeyi seçin. Sizin çok daha büyük olan borcunuzu iptal eden Tanrı’ya dua ettiğinizi aklınızda bulundurun.

Bugün dua edin ve yarın yine dua edin. Bağışlamak bir kerelik anlık bir karar değildir; devam eden bir süreçtir. Tanrı, O’na her yöneldiğinizde size yardımcı olacaktır.


Bağışlamanın bir söz dinleme konusu olduğunu düşünüyor musunuz? Eğer bağışlamayı seçmezseniz, bunun Rab’le ilişkinizde ne gibi sonuçları olur?