fbpx

Resim: Julian Hochgesang

Kutsal Kitap’tan Okunacak Bölüm: Mısır’dan Çıkış 12:1–13

Ama O ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek, birbirimizle paydaşlığımız olur ve Oğlu İsa’nın kanı bizi her günahtan arındırır. 1.Yuhanna 1:7

İsrailoğulları, Mısır diyarındaki köleliklerinden kurtarıldıklarında, Rab ilk Fısıh Bayramı’nı vermişti. Bir yaşındaki lekesiz bir kuzuyu alıp akşamleyin öldürmeleri ve kuzunun kanını, evlerinin kapılarının yan ve üst taraflarına sürmeleri gerekiyordu. (Ama kapının eşiğine değil, bakınız İbraniler 10:29.) Rab’bin Kendisi şöyle demişti: “O gece Mısır’dan geçeceğim. Hem insanların hem de hayvanların bütün ilk doğanlarını öldüreceğim… Kanı görünce üzerinizden geçeceğim” (Mısır’dan Çıkış 12:12, 13).

Bu da yeni dönemdeki kurtuluşumuza işaret ediyor. İsa, kusursuz Kuzu’dur; üzerinde bir tek günah lekesi yoktur. Bütün dünyada bunu bizim için yapabilecek kimse yoktu ve cennetteki hiçbir melek de bunu bizim için yapamazdı. Tanrı bize acımasaydı sonsuza dek kayıp kalırdık.

İsa, Golgota’da çarmıhın üzerinde kanını döktü ve bizim de imanla bu kanı yüreklerimizin kapısına sürmemiz gerekmektedir. Bunu yapmak bizi doğal ölümden değil, çok daha büyük bir felaket olan sonsuz ölümden kurtaracaktır.

“Biliyorsunuz ki, atalarınızdan kalma boş yaşayışınızdan altın ya da gümüş gibi geçici şeylerle değil, kusursuz ve lekesiz kuzuyu andıran Mesih’in değerli kanının fidyesiyle kurtuldunuz” (1.Petrus 1:18–19).

 

Tanrı, İsa Mesih’in kanıyla temizlenen günahı hatırlamaz. dönüştürülmüş bir yaşamdır.