fbpx

Resim: Ricardo Cruz

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:
2,3: İsrail’e yardım eden Rab’dir. İsrail kendi gücüyle ulusları kovmadı, Tanrı onları kovdu. Çünkü Tanrı İsrail’i sevdi. Biz de Tanrı’nın lütfü sayesinde hayattayız. Kendi gücümüze güvenmemeliyiz!

4: İsrail’i zafere ulaştıran Rab, onların kralıdır. Tanrı kendi halkını korur ve sıkıntılardan kurtarır. Güvenilir Tanrı şimdi de bizim kralımızdır.
 

Bana hangi öğütler verilmektedir?
1: Şair Tanrı’nın daha önce yaptıklarını anımsar. Tanrı, şairin atalarına yaptığı harika işleri şimdi de yapmaktadır. Sıkıntılarla yüz yüze geldiğimde ne yapıyorum? Rab’bin huzuruna çıkıp O’nu dinliyor muyum? Çocuklarıma Tanrı’nın yaptığı harikaları anlatıyor muyum?

5,6: Şair ve onun halkı Tanrı’nın ın yardımıyla düşmanlara karşı zafer kazanır. Onlar sadece Rab’be güvenir. Onları kurtaran kılıç ya da yay değildir, Tanrı’nın adıyla zafer kazanmışlardır. Beni kurtaran, beni rahata erdiren yaptıklarım değil, Tanrı’nın elidir; O beni korumuştur.
 
7,8: Şair sadece Rab’bi öveceğini ve O’na şükredeceğini söyler. Çünkü onu zafere ulaştıran Rab’dir. Yaptıklarımla kendimi öne çıkarıp insanlar tarafından övülmek istiyor muyum? Tanrı’nın yardımı olmadan başarılı olabilmem olanaksızdır. Her anımı Tanrı’ya şükrederek yaşamalıyım.
 

Mezmur 44:1-8
1 Ey Tanrı, kulaklarımızla duyduk,
Atalarımız anlattı bize,
Neler yaptığını onların gününde, eski günlerde.

2 Elinle ulusları kovdun,
Ama atalarımıza yer verdin;
Halkları kırdın,
Ama atalarımızın yayılmasını sağladın.

3 Onlar ülkeyi kılıçla kazanmadılar,
Kendi bilekleriyle zafere ulaşmadılar.
Senin sağ elin, bileğin, yüzünün ışığı sayesinde oldu bu;
Çünkü sen onları sevdin.

4 Ey Tanrı, kralım sensin,
Buyruk ver de Yakup soyu kazansın!

5 Senin sayende düşmanlarımızı püskürteceğiz,
Senin adınla karşıtlarımızı ezeceğiz.

6 Çünkü ben yayıma güvenmem,
Kılıcım da beni kurtarmaz;

7 Ancak sensin bizi düşmanlarımızdan kurtaran,
Bizden nefret edenleri utanca boğan.

8 Her gün Tanrı’yla övünür,
Sonsuza dek adına şükran sunarız.


• Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
• Bana hangi öğütler verilmektedir?