fbpx

Resim: Изображения пользователя alexlmx

Kutsal Kitap’tan Okunacak Bölüm: Luka 16:19–31

Kötüler ölüler diyarına gidecek, Tanrı’yı unutan bütün uluslar… Mezmur 9:17

Tuhaf bir soru, öyle değil mi? Bunu bir düşünelim. Genelde Cenneti yukarıda ve Cehennemi de aşağıda olarak düşünürüz. Cehennem, dünyanın merkezinde midir? Yeryüzünün değişen kalınlıkta bir mantosu ya da bir kabuğu ve ateşle erimiş bir çekirdeği vardır. Bazı Kutsal Kitap bilginleri, depremlerin ve volkanik etkinliklerin artışının cehennemin kendisini “genişletmesi”nden söz eden Yeşaya 5:14’ün resmen yerine gelmesi olarak düşünür. Cehennem kendini ne için genişletmektedir? Bunun gelecek Yargı için olduğu düşünülmektedir. Şeytan ve yandaşları ve kurtulmamış insanlık bundan sonra cehenneme atılacaktır. Peki, cehennem yeryüzünün merkezinde midir? Bu konuda sadece varsayımda bulunabiliriz.

Küçük bir kilisede Tanrı Sözü bildiriliyordu ve genç bir adam tövbe çağrısını kabul etti. Mesih’in temizleyici kanını harika bir şekilde yaşadı. Ertesi gün, iki eski arkadaşı at sırtında geldi ve bu genç adamı yeni inancından vazgeçirmeye çalıştılar. Oradan ayrılmak için atlarına bindiklerinde bir tanesi alaylı bir şekilde, “Cennet nerede? Cehennem nerede?” diye sordu. Gülüp alay ederek oradan dörtnala uzaklaştılar.

Gece yağmur yağmıştı ve toprak yolun üzerinde kaygan bir çamur tabakası vardı. Yoldaki keskin bir virajı alırlarken atlardan birinin ayağı kaydı. At ve binicisi yere yuvarlandı! At, genç adamın üzerine korkunç bir güçle düştü. Birkaç kez nefes almaya çabaladı, sonra korkunç bir sessizlik oldu. O kötü genç, yoldaki o kavşakta cehennemin nerede olduğunu öğrendi.

Cehennem nerededir? Bu soruyu yeniden yanıtlamaya çalışalım. Cehennem, tövbe etmeyen ve Mesih’e yer vermeyen yaşamın sonunda yer alır. Dostlarım, bu bir varsayım değildir.


Sağduyulu kişi yukarıya, yaşama giden yoldadır, bu da ölüler diyarına inmesini önler. — Süleyman’ın Özdeyişleri 15:24