fbpx

Resim: Nadezhda1906

Bakın, Baba bizi o kadar çok seviyor ki, bize “Tanrı’nın çocukları” deniyor! Gerçekten de öyleyiz. Dünya Baba’yı tanımadığı için bizi de tanımıyor. Sevgili kardeşlerim, daha şimdiden Tanrı’nın çocuklarıyız, ama ne olacağımız henüz bize gösterilmedi. Ancak, Mesih göründüğü zaman O’na benzer olacağımızı biliyoruz. Çünkü O’nu olduğu gibi göreceğiz. Mesih’te bu umuda sahip olan, Mesih pak olduğu gibi kendini pak kılar. —1.Yuhanna 3:1–3

Bugünkü metin, daha önce üzerinde düşündüğümüz gerçekleri pekiştiriyor ve geleceğimizin nasıl olacağına dair gelişen anlayışımıza katkıda bulunuyor.

Şimdiye kadar şu gerçek bize aşina olmalıdır: Tanrı sizi çocuğu ilan ediyor. Bütün yetkiye sahip olan Tanrı sizin kendisinin çocuğu olduğunuzu söylüyorsa, öyledir. Tanrı size yönelik bir sevgi eylemiyle sizi  kendisinin çocuğu yaptı. Bizler şimdiden çocuklar olduğumuz hâlde, ne olacağımız bize henüz tam olarak gösterilmemiştir. Gelecek bir dönüşüm geçireceğiz: Kurtarıcımız’la yüz yüze geldiğimiz zaman O’na benzer olacağız.

Mesih’e benzer olacaksınız. Tanrı sizi sevgili Oğlu’na benzer kılmaktan daha büyük bir onur bahşedemez. En yüce onura sahip olan Tanrı sizi onurlandırıyor. Ey alçakgönüllü Tanrı, biz kimiz ki bizi Oğlu’nun benzerliğine dönüştürüyorsun?! Ama böyle bir şey yapmak bizim Tanrımız’a uygun düşüyor, değil mi? Ne de olsa İsa, Tanrı’ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymayıp kendisini alçalttı, öyle ki siz geçmişinize sırt çevirip O’na dönebilesiniz (bkz. Filipililer 2:6-7) ve bir gün O’nu hem görüp hem de O’na benzer olabilesiniz.

Tekrar söyleyelim: O’na benzer olacaksınız. Bugün Kutsal Ruh’a sahibiz ve O, Mesih’e itaat etmemiz ve Ruh’un meyvesini vermemiz için bize yardımcı olmaktadır. Ama gelecekte tümüyle Mesih’e benzer olduğumuz zaman, Ruh’un meyvesi bizim tabiatımız gibi olacak. İyi yürekli, şefkatli Babamız’ın isteğine uygun düşmeyen hiçbir şekilde ayartılmayacağız.

Üstelik dahası var. Umudunuzu O’na bağladığınız zaman, kendisi pak olduğu için sizi de pak kılar. Bundan ne sonuç çıkarabiliriz? Yanıt kısmen O’nun bizim için yaptıklarına nasıl karşılık verdiğimize bağlıdır. Tanrı’nın bize Mesih’te bağışladığı her şeyi kabul edip üzerinde düşündüğümüzde, doğal tepkimiz O’na tapınmaktır. O’na tapındıkça, O’nun gerçekte kim olduğunu takdir ettikçe, içimizde O’na benzer olmak için doğal bir arzu oluşur. O’nun paklığı, O’nu yansıtmamız için bizi teşvik eder. O’nu örnek aldıkça, pak kılınırız. Ayrıca O’nu örnek almamız buyrulmuştur da (bkz. Efesliler 5:1). O’ndan daha çok benzemek isteyeceğimiz kimse yoktur.

Tanrı’nın size gösterdiği ilgi budur: Oğlu’nun benzerliğine dönüştürülmenizi tamamlayacaktır. Bugünkü metin geleceğinizdeki o güne işaret ediyor. Pak olan Tanrı’yla yüz yüze gelecek ve o anda pak kılınacaksınız. İmanınız gözle görülür bir şeye dönüşecek. Sonsuza dek Mesih gibi olacaksınız.


Bunu eksiksiz ve kusursuz bir şekilde yapamayacak olsanız da, Mesih’i örnek almaya çağrıldınız. Kutsal Ruh’la birleşmiş olduğunuzdan, bugün dahi Mesih’i örnek alabilirsiniz. Bugünkü yaşamınızda ve geleceğinizin her gününde bu bir onurdur. Yaşamınızdaki koşull