fbpx

Bilgelik kendi evini yaptı, yedi direğini yonttu. —Süleyman’ın Özdeyişleri 9:1

Süleyman’ın Özdeyişleri kitabı Bilgeliği sık sık bir kadın, belki de çocuklarına ders veren bir anne olarak temsil eder. Metnimizdeki ayette evini yedi destek direğiyle bina eder. İnşaat tamamlandıktan sonra bir ziyafet hazırlayıp güzel tabaklarla bir masa kurar (ayet 2). Bundan sonra hizmetçilerini gönderip insanları bu ziyafete davet eder. Kendisi de davet mesajını bildirmek için kentin en yüksek noktalarına gider (ayet 3). Bu ziyafete kimler mi davet edilmiştir? Saf ve sağduyudan yoksun kişiler (ayet 4)! Bilgeliğin daveti sonunda bir sürü insan ekmeğini yiyip şarabından içmek için onun evine gider (ayet 5). Bu kişiler eve girdiklerinde evinin girişindeki elle yontulmuş yedi direğin yanından geçer. Bu yedi direğin bir anlamı var mıdır?

Yakup 3:17’i ve burada listelenen ilahi bilgeliğin özelliklerini düşünelim ve sonra da her özelliği bir direğe uyarlayalım. Sonuç olarak her direk bir isim alır. Bunlar şu şekildedir: Pak, Barışçıl, Yumuşak, Uysal (yaklaşılabilir ve açık), Merhamet ve İyi Meyvelerle Dolu, Kayırıcılığı Olmayan, İkiyüzlülüğü Olmayan. İlahi bilgeliğin bu yedi direği, dünyasal bilgeliğin yedi direğiyle büyük bir tezat oluşturur. Bunlar şöyledir: “Dünyadan Gelen, İnsan Doğasından Gelen, Cinlerden Gelen, Kıskançlık, Bencillik, Karışıklık ve Her Tür Kötülük’tür (14–16 ayetler).

Bilgeliğin evine yaptığı daveti kabul ederken, durup onun yedi direğini inceleyin. Bu özellikler sizin hayatınızın özellikleri arasında mı? Bilgelik sizin hayatınızda evini kuruyor mu?

Bilgi, gerçeklerin farkına varmaktır, bilgelik bilgiyi en asil amaçlar için kullanmayı bilmektir.