fbpx

Çünkü Yasa hiçbir şeyi yetkinleştiremedi. Bunun yerine, aracılığıyla Tanrı’ya yaklaştığımız daha sağlam bir umut verildi. —İbraniler 7:19

Yeni Antlaşma insanı lütufla kurtulmuştur ve içinde, adımlarına yol göstererek ahlaksal yasayı yerine getirmesine yardım eden Tanrı’nın Ruhu yaşar. Mesih’te, “yeni yaratıktır; eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur” (2.Korintliler 5:17). Yaşam yeniliğinde yaşar. Günaha ölü, Tanrı’ya karşı diridir. Yürekten itaat ederek doğruluğun kölesi olmuştur (Bkz. Romalılar 6:16, 17). Mesih’le birlikte dirilmiştir ve yukarıdan olan şeyleri arar. Merhamet, uysallık, sabır, bağışlama dolu bir yüreği vardır ve Tanrı’nın esenliği yüreğinde egemendir. Işıkta yaşar ve Tanrı’yla ve diğer Hristiyanlar’la paydaşlık içindedir. Tanrı’nın gücü hayatını değiştirmiştir ve bütün insanlarla mümkün olduğu kadar barış içinde yaşar. Öç almaz. Kimseye kötülüğe karşı kötülük etmez. Düşmanı acıkırsa, onu doyurur. Kötülüğü iyilikle yener. Hayatı, sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve özdenetim olan Ruh’un ürününü taşır. “Size bağışlanacak lütuftan söz etmiş olan peygamberlerin kendisiyle ilgili dikkatli incelemeler, araştırmalar yaptıkları” kurtuluşun (1.Petrus 1:10) artık burada olduğunu bilir. Tanrı için ayrılmış bir yaşam yaşamak için “zihnini eyleme hazırlar” (1.Petrus 1:13).

Hristiyan ancak eski doğasını açlıktan öldürüp yeni doğasını besledikçe zaferi yakalar.