fbpx

Resim/video: Yuhanna 6:34–51

İsa’nın ayetlerdeki kimliği:
35: İsa, Tanrı’nın bize gönderdiği yaşam ekmeğidir. Ben her gün Rab’le zaman geçirip ruhsal olarak sürekli canlı olduğumu bilerek (sonsuz yaşam) yaşıyor muyum?

36–40: Baba’nın isteğine göre yaşayanlar sonsuz yaşama kavuşacaktır. İsa hiçbir zaman bizi terk etmeyecek ve daima koruyacaktır. O’na bunun için her gün şükrediyor muyum?

48–50: İsa yaşam ekmeğidir. İsa’yı kabul edip O’nda yaşayan, O’nun dirilişine katılarak sonsuza kadar yaşayacaktır. Sonsuza kadar kalıcı olanı önemsemeden, bu dünyada geçici olan şeylerle canımı sıkıyor muyum?

Bana hangi öğütler verilmektedir?
34: Her zaman yaşam ekmeğine muhtaç olduğumun bilincinde miyim? Çevremde yaşam ekmeğini arayanların açlığını görebiliyor muyum? Bu açlığı gidermek için ne yapıyorum?

37: Gayretle müjdelediğim halde, İsa’yı kurtarıcı olarak kabul etmeyenlerden ötürü düş kırıklığına uğruyor muyum? Tanrı halkının hepsi sonunda O’na dönecektir. Tanrı’nın onları kurtarışını sabırla bekliyor muyum?

41–43: Yahudiler İsa’yı tanıdıklarını sanırlar; oysa aslında tanımıyorlardır. Ben de İsa’yı çok iyi tanıdığımı düşünüyor muyum? O’nu kişisel olarak, yakından tanımamı engelleyen yanlış düşüncelerim, önyargılarım var mı? Bu önyargılardan nasıl kurtulabilirim?

 

Yuhanna 6:34–51
34
Onlar da, “Efendimiz, bizlere her zaman bu ekmeği ver!” dediler.

35 İsa, “Yaşam ekmeği Ben’im. Bana gelen asla acıkmaz, bana iman eden hiçbir zaman susamaz” dedi. 36 “Ama ben size dedim ki, ‘Beni gördünüz, yine de iman etmiyorsunuz.’ 37 Baba’nın bana verdiklerinin hepsi bana gelecek ve bana geleni asla kovmam. 38 Çünkü kendi isteğimi değil, beni gönderenin isteğini yerine getirmek için gökten indim. 39 Beni gönderenin isteği, bana verdiklerinden hiçbirini yitirmemem, son gün hepsini diriltmemdir. 40 Çünkü Babam’ın isteği, Oğul’u gören ve O’na iman eden herkesin sonsuz yaşama kavuşmasıdır. Ben de böylelerini son günde dirilteceğim.”

41 “Gökten inmiş olan ekmek Ben’im” dediği için Yahudiler O’na karşı söylenmeye başladılar. 42 “Yusuf oğlu İsa değil mi bu?” diyorlardı. “Annesini de, babasını da tanıyoruz. Şimdi nasıl oluyor da, ‘Gökten indim’ diyor?”

43 İsa, “Aranızda söylenmeyin” dedi. 44 “Beni gönderen Baba bir kimseyi bana çekmedikçe, o kimse bana gelemez. Bana geleni de son günde dirilteceğim. 45 Peygamberlerin yazdığı gibi, ‘Tanrı onların hepsine kendi yollarını öğretecektir.’ Baba’yı işiten ve O’ndan öğrenen herkes bana gelir. 46 Bu, bir kimsenin Baba’yı gördüğü anlamına gelmez. Baba’yı sadece Tanrı’dan gelen görmüştür. 47 Size doğrusunu söyleyeyim, iman edenin sonsuz yaşamı vardır. 48 Yaşam ekmeği Ben’im. 49 Atalarınız çölde man yediler, yine de öldüler. 50 Gökten inen öyle bir ekmek var ki, ondan yiyen ölmeyecek. 51 Gökten inmiş olan diri ekmek Ben’im. Bu ekmekten yiyen sonsuza dek yaşayacak. Dünyanın yaşamı uğruna vereceğim ekmek de benim bedenimdir.”

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?