fbpx

Resim: Yuhanna 9:26-41

İsa’nın ayetlerdeki kimliği:
30-33: İsa, Tanrı’dan gelmiştir. Kör adamın tanıklığından, İsa’nın kim olduğu anlayabiliriz. Kör adam ilk olarak İsa için, “İsa adındaki adam” der; sonra “peygamber” der ve son olarak O’na, “Tanrı’dan olan” diye hitap eder. Ruhsal olarak gözleri açılan kişi İsa’yı doğru tanıyabilir. Tanıklığımda Rab’bi nasıl tanıtıyorum?

35-38: İsa, kendisini “İnsanoğlu” olarak açıklar. İsa’ya “İnsanoğlu” olarak iman eden, sonsuz yaşama kavuşur. O’nun öğretişine kulak veren kör adam sonunda İsa’ya “İnsanoğlu” olarak iman eder. Ben İsa’ya “İnsanoğlu” olarak iman ediyor muyum?

39: Ruhsal olarak kör olduğunu anlayıp kurtuluş ışığı arayan kişi Rab’bi görecektir. Kendine güvenip göksel ışığın gerçeğinin ardından gitmeyen ise yargılanacaktır. Ben kimin ardınca gidiyorum?

Bana hangi öğütler verilmektedir?
28,29-33: Yahudiler İsa’nın Tanrı tarafından gönderildiğini kabul etmezler. Musa’yı yüceltip İsa’yı küçümserler. Fakat kör adam İsa’nın Tanrı’dan geldiğine tanıklık eder. Ben de bu kör adamın yaptığı gibi, korkmadan başkalarına karşı İsa’ya tanıklık ediyor muyum?

34: Tanrı’nın sözünü kücük bir çocuktan bile öğrenebilecek düzeyde alçakgönüllü olmalıyım. Benden daha az okumuş, daha küçük ya da bilgisi benden daha az olan birinden bir şeyler öğrenmekten çekiniyor muyum?

Yuhanna 9:26-41
26 O zaman ona, “Sana ne yaptı? Gözlerini nasıl açtı?” dediler.27 Onlara, “Size demin söyledim, ama dinlemediniz” dedi. “Niçin yeniden işitmek istiyorsunuz? Yoksa siz de mi O’nun öğrencileri olmak niyetindesiniz?”

28 Adama söverek, “O’nun öğrencisi sensin!” dediler. “Biz Musa’nın öğrencileriyiz. 29 Tanrı’nın Musa’yla konuştuğunu biliyoruz. Ama bu adamın nereden geldiğini bilmiyoruz.”

30 Adam onlara şu karşılığı verdi: “Şaşılacak şey! O’nun nereden geldiğini bilmiyorsunuz, ama gözlerimi O açtı. 31 Tanrı’nın, günahkârları dinlemediğini biliriz. Ama Tanrı, kendisine tapan ve isteğini yerine getiren kişiyi dinler. 32 Dünya var olalı, bir kimsenin doğuştan kör olan birinin gözlerini açtığı duyulmamıştır. 33 Bu adam Tanrı’dan olmasaydı, hiçbir şey yapamazdı.”

34 Onlar buna karşılık, “Tamamen günah içinde doğdun, sen mi bize ders vereceksin?” diyerek onu dışarı attılar.

35 İsa adamı kovduklarını duydu. Onu bularak, “Sen İnsanoğlu’na* iman ediyor musun?” diye sordu.

36 Adam şu yanıtı verdi: “Efendim, O kimdir? Söyle de kendisine iman edeyim.”

37 İsa, “O’nu gördün. Şimdi seninle konuşan O’dur” dedi.

38 Adam, “Rab, iman ediyorum!” diyerek İsa’ya tapındı.

39 İsa, “Görmeyenler görsün, görenler kör olsun diye yargıçlık etmek üzere bu dünyaya geldim” dedi.

40 O’nun yanında bulunan bazı Ferisiler bu sözleri işitince, “Yoksa biz de mi körüz?” diye sordular.

41 İsa, “Kör olsaydınız günahınız olmazdı” dedi, “Ama şimdi, ‘Görüyoruz’ dediğiniz için günahınız duruyor.”

 

• Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
• Bana hangi öğütler verilmektedir?