fbpx

Çünkü tek Tanrı ve Tanrı’yla insanlar arasında tek aracı vardır. O da…Mesih İsa’dır. —1.Timoteos 2:5

İnsanın günahıyla Tanrı’nın kutsallığı birbiriyle uyum içinde olan şeyler değildir. Kutsal Kitap bizlere insanın Tanrı’yı görüp de yaşamaya devam edemeyeceğini söyler (Mısır’dan Çıkış 33:20). Bunun nedeni, Tanrı’nın kutsal, insanın günahlı olmasıdır. Böyle olduğu halde Tanrı sınırsız sevgisinde insanın Kendisine yaklaşması için bir yol sağlamıştır. İsa Mesih, Tanrıyla insan arasında bir aracı oldu. İsa ölümü ve dirilişiyle insanları Tanrıyla barıştırdı.

İsa, yeryüzüne yapmaya geldiği şeyleri tamamladıktan sonra cennete geri döndü. Dirilişinden sonraki kırkıncı günde öğrencileriyle birlikte Zeytin Dağına gittiler. İsa burada ellerini göğe kaldırıp öğrencilerini kutsadı. Öğrencileri kutsamayı bitirdiğinde göğe yükseldi. Öğrenciler İsa’nın göğe yükselmesini, bir bulut gelip O’nu gözlerinin önünden uzaklaştına kadar seyretti. Öğrenciler orada durmuş göğe bakarken yanlarında iki tane melek belirdi. Göğe alınan İsa’nın yeryüzüne tekrar döneceğini söylediler. İsa yeryüzüne tekrar geldiğinde, Kendisine sadık olan bütün insanları kendisiyle birlikte olmak üzere cennete alacaktır.

İsa, göksel Babasına Aracımız, bizim için duada aracılık eden ve Savunucumuz olan kişi olarak dönmüştür ve bugün bile bizim için duada aracılık etmektedir. Bundan ötürü, günahı ne kadar büyük olursa olsun, herkes Tanrı’ya dönüp O’nun merhametine erişebilir.

İsa Mesih yeryüzünden ayrıldığında öğrencileri artık O’nu göremez oldular. Ama göğe alınmasından on gün sonra, bir araya geldiklerinde İsa onlara Kutsal Ruh armağanını gönderdi. Onlara Kutsal Ruh’un gücüyle her yerde, her zaman Kendi tanıkları olacaklarını vaat etti. Bu vaat bugün bile yerine gelmektedir.

1. Mesih’in dirilmesinden kırk gün sonra ne oldu?
2. Tanrı ile insan arasındaki Aracı kimdir?