fbpx

Tanrının bize olan sevgisini tanıdık ve buna inandık. Tanrı sevgidir. Sevgide yaşayan Tanrı’da yaşar. Tanrı da onda yaşar.  —1. Yuhanna 4:16

 

Tanrı biricik Oğlu aracılığıyla yaşayalım diye O’nu dünyaya gönderdi, böylece bizi sevdiğini gösterdi. Tanrıyı biz sevmiş değildik, ama O bizi sevdi ve Oğlunu günahlarımızı bağışlatan kurban olarak dünyaya gönderdi. İşte sevgi budur.  —1. Yuhanna 4:9, 10

Tanrı adil bir Yargıçtır ve aynı zamanda Tanrı sevgidir. Bu nitelikler Onda çok güzel bir şekilde birleşmiştir! Tanrı bizi sever ve bizi cezalandırmak istemez. Tanrı bizim yargıda ölüm cezası değil bir ödül almamızı sağlamak amacıyla bizim için çok şey yapmıştır.

Tanrı’nın bizi sevdiğini nasıl mı biliyoruz? İlk olarak, bunu bize Kutsal Kitap söyler. İkinci olarak, Tanrı sevgisini hareketleriyle gösterir ve bu da herkes için açık bir hal alır.

Tanrı hem iyilik yapanları hem de kötülük yapanları olmak üzere herkesi sever. Her gün güneşin doğmasının nedeni Tanrı’nın bizi sevmesidir. Tanrı herkese yaşam vermiştir; bu ayrıca O’nun sevgisinin bir dışavurumudur. Ama Tanrı’nın herkes için yapmış olduğu en büyük ve en değerli şey Oğlu İsa Mesih’i günaha karşı fidye olarak vermesidir. Bu en büyük sevgidir ve sözcüklerle tanımlanamaz.

Bir annenin sevgisi yeryüzündeki en büyük sevgi biçimi kabul edilir. Neden mi? Bir anne çocuklarına şefkatle bakar, onları eğitir ve onların çocuksu saçmalıklarına katlanır. Buna karşın bir annenin sevgisi Tanrı’nın sevgisiyle çok az bir şekilde kıyaslanabilir. Bazen bir anne çocuğunu ret eder ve onu kendi kaderine terk eder. Tanrı çocuğunu hiçbir zaman terk etmeyecektir. O’nun bize olan sevgisi, bir annenin sevgisinden çok daha büyüktür.

Tanrı’nın sevgisini tanımlamak imkansızdır ama Tanrı’nın sevgisi yaşanabilir. Tanrı sizi seviyor! Tanrı Kendisini bütün kalbinizle sevmenizi ve sonsuza dek Kendisiyle birlikte yaşamanızı arzular.

1. Tanrı size olan sevgisini nasıl gösterm iştir?