fbpx

Daniel Roe

Daha önceden Hristiyanlığı denedim. Kutsal Kitap bize, birkez kurtulduktan sonra bir daha asla aynı olmadığımızı söyler, yeni yaratık oluruz (2. Korintliler 5:17). Eğer eski günahlı işlerinize dönmüşseniz, büyük olasılıkla hiçbir zaman kurtulmadınız (1. Yuhanna 2:19). Bununla beraber, eğer kurtulmuşsanız, Tanrı sizi bu isyankar durumda uzun süre tutmayacaktır. Kendisiyle dostluğunu yenilemek için gereken herşeyi yapacaktır.

Bir kiliseye sürekli katılarak mı yoksa İsa Mesih’in sizin günahlarınız için öldüğü bilgisiyle, O’ndan bağışlama dileyerek mi Hristiyan olduğunuz? İkincisi sizi Hristiyan yaparken, kiliseye katılmak sizi Hristiyan yapmaz.