fbpx

“Mesih İsa’da” olmak, harikulade bir gerçektir. Mesih’te olmanın, O’nunla bir olmanın, O’na bağlanmış olmanın anlamı nefes kesicidir. Eğer “Mesih’te”yseniz, bunun sizin için ne anlama geldiğini dinleyin.

On Üç Fevkalade Gerçek

 1. Mesih İsa’da, dünya yaratılmadan önce lütuf buldunuz. “Lütuf bize zamanın başlangıcından önce Mesih İsa’da bağışlanmış[tır]” (2.Timoteos 1:9).
 2. Mesih İsa’da, yaratılıştan önce Tanrı tarafından seçildiniz. “[Tanrı] dünyanın kuruluşundan önce bizi Mesih’te seçti” (Efesliler 1:4).
 3. Mesih İsa da, Tanrı tarafından kopması mümkün olmayan bir sevgiyle seviliyorsunuz. “Eminim ki, ne ölüm, ne yaşam, ne melekler, ne yönetimler, ne şimdiki ne gelecek zaman, ne güçler, ne yükseklik, ne derinlik, ne de yaratılmış başka bir şey bizi Rabbimiz Mesih İsa’da olan Tanrı sevgisinden ayırmaya yetecektir” (Romalılar 8:38–39).
 4. Mesih İsa’da, özgür kılındınız ve tüm günahlarınız bağışlandı. “Mesih’in kanı aracılığıyla Mesih’te kurtuluşa, suçlarımızın bağışlanmasına kavuştuk” (Efesliler 1:7).
 5. Mesih İsa’da, Tanrı’nın önünde aklandınız ve Mesih’teki Tanrı doğruluğu size sayıldı. “Günahı bilmeyeni bizim için günah yaptı, ta ki biz kendinde Allah’ın salâhı olalım.” (2.Korintliler 5:21 –Kitab-ı Mukaddes Çevirisi).
 6. Mesih İsa’da, yeni bir yaratık ve Tanrı’nın oğlu oldunuz. “Bir kimse Mesih’teyse, yeni yaratıktır; eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur” (2.Korintliler 5:17). “Hepiniz iman vasıtası ile Mesih İsa’da Allah’ın oğullarısınız.” (Galatyalılar 3:26 – Kitab-ı Mukaddes Çevirisi).
 7. Mesih İsa’da, O bu dünyada yaşıyorken dahi, göksel yerlerde oturmaktaydınız. “Tanrı bizi Mesih İsa’da, Mesih’le birlikte diriltip göksel yerlerde oturttu” (Efesliler 2:6).
 8. Mesih İsa’da, Tanrı’nın sizin için tüm vaatleri ‘Evet’tir. “Tanrı’nın bütün vaatleri Mesih’te ‘evet’tir” (2.Korintliler 1:20).
 9. Mesih İsa’da, kutsallaştırılıyor ve kutsal kılınıyorsunuz. “Mesih İsa’da kutsal kılınmış, kutsal olmaya çağrılmış olan sizler…” (1.Korintliler 1:2).
 10. Mesih İsa’da, gerçekten ihtiyacınız olan her şey karşılanacaktır. “Tanrım da her ihtiyacınızı kendi zenginliğiyle Mesih İsa’da görkemli bir biçimde karşılayacaktır” (Filipililer 4:19).
 11. Mesih İsa’da, Tanrı’nın esenliği sizin yüreğinizi ve aklınızı koruyacaktır. “Allah’ın her anlayışın çok üstünde olan selâmeti Mesih İsa’da yüreklerinizi ve düşüncelerinizi muhafaza edecektir” (Filipililer 4:7 – Kitab-ı Mukaddes Çevirisi).
 12. Mesih İsa’da, sonsuz yaşama sahipsiniz. “Çünkü günahın ücreti ölüm, Tanrı’nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa’da sonsuz yaşamdır” (Romalılar 6:23).
 13. Mesih İsa’da, Rab’bin gelişiyle ölümden diriltileceksiniz. “Herkes nasıl Adem’de ölüyorsa, herkes Mesih’te yaşama kavuşacak” (1.Korintliler 15:22). İlk insanlıkta Adem’le birleşenlerin hepsi ölür. Yeni insanlıkta Mesih’te birleşenlerin hepsi tekrar yaşamak üzere diriltilir.

İman ve Tanrı’nın Egemen Etkinliği

Mesih’e nasıl bağlanırız?

Bilinçdışı ve kesin yönden, bu Tanrı’nın egemen etkinliğidir. “Tanrı’dan, Mesih İsa’dasınız” (1.Korintliler 1:30, yazarın çevirisi).

Ama kendi etkinliğimizin bilinç seviyesinde, bu iman aracılığıyladır. Mesih, yüreklerimizde “iman yoluyla” ikamet etmektedir (Efesliler 3:17). O’nun ölümü ve yaşamıyla bir olarak (birleşerek) sürdürdüğümüz yaşamı, “Tanrı Oğlu’na imanla sürdürüyoru[z]” (Galatyalılar 2:20). O’nun ölümünde ve dirilişinde, “iman ederek” bir olmaktayız (Koloseliler 2:12).

Bu harika bir gerçektir. Mesih’le bir olmak sonsuz sevincin temelidir ve karşılıksızdır.

—John Piper

 

(c) Müjde Birliği. Asıl makaleye şuradan erişebilirsiniz: https://mujdebirligi.com/makaleler/teoloji-ve-doktrin/mesih-isada-olmanin-harikulade-gercegi/