fbpx
Günahın İtirafı

Günahın İtirafı

Günahın itirafı, ister Hristiyan yaşamının başlangıcında isterse yaşam boyu devam eden bir uygulama olarak, günahın kabul edilmesi ve Rab’be sunulması anlamına gelir. Özet Günahın itirafı, Hristiyan yaşamının normal ve vazgeçilmez bir unsurudur. Günahın itirafının...
Sevgi ve Buyruk | Yuhanna 14:10-21

Sevgi ve Buyruk | Yuhanna 14:10-21

Resim: Yuhanna 14:10-21 İsa’nın ayetlerdeki kimliğı: 10,11: İsa, Tanrı’yla beraber olup O’nun sözünü dinler. Baba ile Oğul’un ilişkisini doğru anlayıp Rab’be doğru inanıyor muyum? 12: İsa’nın kişiliğini, yaptığı işler ve  Tanrı’yla olan beraberliğine bakarak...