fbpx

İncil’de bahsi geçen bölümler: Vahiy 3:1-6.

Sart şehri MÖ. 1400 senesinde kuruldu. Dünyanın en eski şehirleri arasında yer alan bu kentin halkı şanlı geçmişiyle çok gurur duyardı. M.Ö. 6. yüzyılda kral Kroesus altında Sart Lidya’nın başkenti oldu. Kroesus Sart çayında altın keşfettikten sonra Sart’ın zenginliğini ve şanını duymayan kalmaz. Fakat Sart’ın şanı pek uzun sürmez. M.Ö. 546 senesinde Sart’ın fethedilemezliğiyle ün yapan kalesi Persler tarafından fethedilir. Bir gece kaledeki muhafızlardan biri kaskını yamaça düşürür ve gizli bir geçit kullanrak kaskını alıp kaleye döner. Bunu fark eden Pers askerleri Sart kalesini bir gecede fetheder. Sartlılar hazırlıksız yakalanmış ve böylece fethedilmişlerdi. Sonrasında Büyük İskender döneminde Persler Sart’ı kaybetmiş ve şehrin Helenistik dönemi başlamıştı. Roma döneminde Sart şehrinin nüfusu 100.000’e ulaşmıştı.

Şehir tarihinde olduğu gibi burada yaşayan imanlılar geçmiş başarılarına güvenip ruhsal olarak uyuya kalmışlardı. Artık gündelik hayatta Rabbi aramaz hale gelmişlerdi. “Rab onlara: Yaşayan topluluk olarak ad yapmışsın, ama ölüsün. Uyan!” (3:1-2) diye uyarıda bulunmaktadır. Sonrasında ise: “Tövbe et! Eğer uyanmazsan, bilmediğin saat sana hırsız gibi geleceğim!” (3:3) diyerek bir sitemde de bulunmaktadır. Kuşkusuz burada uykudan ötürü şehrin yaşadığı tarihsel hezimetlere gönderme yapılmaktadır. Fakat kilise cemaatinde sadık imanlılar da bulunmaktadır ve bunlara Yaşam Kitabından silinmeyecek bir ad vaat ediliyor, yani bu dünyanın geçici görkemleri yerine sonsuzluk boyunca cennette ün yapmış bir isim.

© Kutsal Kitap ve Arkeoloji

KAYNAKÇA:

  • Madrigal, Carlos. Kıyamet Günü. Yeni Yaşam Yayınları. İstanbul, 2000, sf. 59-61.
  • McRay, John. “Archaeology & The New Testament.” Baker Academic. Grand Rapids, 2008, sf. 261-265.
  • Wilson, Mark. “Biblical Turkey, A Guide to the Jewish and Christian Sites of Asia Minor.” Ege Yayınları. İstanbul, 2010, sf. 296-306.
  • Türkçe Kutsal Kitap, Kitabı Mukaddes Şirketi & Yeni Yaşam Yayınları, Eski ve Yeni Çevirisi.
  • Resimler: Wikimedia Commons.