fbpx

Resim: Alan Hopps

Kutsal Kitap’tan Okunacak Bölüm: Matta 4:12–25

Onlara, “Ardımdan gelin” dedi, “Sizleri insan tutan balıkçılar yapacağım.”— Matta 4:19

Sıradan bir Holstein süt ineğinin soyu bilinmezken, “Cloudy”nin hayatı boyunca sergilediği sıradışı bir özelliği vardı. Önceki sahibi, hava ne kadar sert olursa olsun, onun her zaman sürünün lideri olduğu ve onları kırlara ve her süt sağma zamanı da mandıraya geri götürdüğü konusunda yeni sahibini uyarmıştı. Diğer sürü hayvanları ara sıra ona meydan okusa da, o yerini hak etmiş görünüyordu ve her gün iyice aşınmış yolları görevine bağlı bir şekilde izlerken ona saygı duyuluyordu.

Kişinin kendi bencil gündemine göre yaşama arzusuyla güdüldüğü bir çağda izleyici olmak pek popüler bir düşünce değildir. İtaat ve kendinden fedakârlık dolu bir hayatın eşlik etmediği liderlik çoğu kez sıkıntı ve karışıklık oluşturur. İsa, ilk kilise için uygun liderler bulma arayışında basitçe orada çalışan dört balıkçıdan Kendisini izlemelerini istemişti. Öğrenciler, hiçbir soru sormadan ya da geçerli bir mazeret sunmadan ağlarını bırakıp O’nu izlemişlerdi. İzlemek, kulağa çok temel, belki de biraz fazla basit bir şey gibi geliyor, buna karşın verimli insan tutan balıkçılar olacaksak Kutsal Kitap’ın gösterdiği yoldur.

İnanlı yaşamını izlemeye çalışmak, kör bir itaatle hedefsiz bir şekilde sendeleyerek ilerlemek değil, kendi kişisel arzularımızı çarmıha gerdiğimiz ve imanla yollarımızı Tanrı’ya teslim etmeyi seçtiğimiz anlamına gelir. Tanrı bizi anlamadığımız durumlara yöneltip bunlardan geçirdiğinde, her zaman bizim için en iyisini istediğine güven duyabiliriz.

Tanrı’nın gösterdiği yol, her zaman en kısa ya da kolay yol olmayabilir ama Kendisi bize yol gösterdiği için onun en güvenli yol olduğundan emin olabiliriz.


Tanrı bizi Kendi lütfunun bizi koruyamayacağı hiçbir yere götürmez.